Logo til print

VANDPLUS og andre tekniske anlæg

I dette tema har vi samlet eksempler og erfaringer fra indsatsen VANDPLUS, der etablerede regnvandsanlæg med rekreativ merværdi. Temaet viser også andre af de "tekniske anlæg", som Lokale og Anlægsfonden har været med til gøre til rekreative og aktive fritidsfaciliteter.

De fire anlæg til opsamling og håndtering af store regnmængder, som var en del af indsatsen "VANDPLUS" viste sig både at være billigere at etablere end traditionelle anlæg til opsamling af regnvand og samtidig at give lokalområderne større rekreativ værdi for indbyggerne.

Om VANDPLUS
VANDPLUS handler om at se en udfordring som en mulighed. I de kommende år skal vi investere milliarder i klimatilpasning. I stedet for at bruge disse midler på tekniske løsninger under jorden viser VANDPLUS, hvordan investeringerne kan tænkes sammen med udvikling af nye byrum. På den måde tilpasser vi vores byer, så de er robuste nok til at modstå skybrud, og vi udvikler dem, så de bliver bedre at leve i. Klimatilpasning og livskvalitet på en og samme gang.

VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsen. Partnerskabet har uddelt 12 millioner kroner til i alt fire projekter, som på hver deres måde viser, hvordan tankesættet bag VANDPLUS kan realiseres.

Fra januar 2013 og frem til udgangen af 2015 har de fire projekter arbejdet intensivt med at udvikle mulighederne for at skabe klimatilpasning med merværdi. Det har krævet nye samarbejdsformer, innovative arkitekter og ingeniører og ikke mindst hårdt arbejde. VANDPLUS handler nemlig om at identificere de muligheder for synergi og dobbeltanvendelse, der ligger i vores byrum. Det handler ikke alene om at håndtere regnvand, men om hvordan vi samtidig udvikler vores byer, så de bliver mere sociale, aktive og klimarobuste.

Tekniske anlæg med rekreativ værdi

Lokale og Anlægsfonden har været involveret i en række enkeltstående projekter, der på forskellige måder medvirker til at gøre de kedelige men nødvendige tekniske anlæg til rekreative fritidsfaciliteter.

De fleste eksempler har været anlæg til opsamling og fordeling af regnvand ved voldsomme skybrud og regnskyl. Anlæg som alle kommuner i Danmark er nødt til at investere i, for at løse de mange problemer med oversvømmelser. 

Men det kan også være anlæg, der viser, hvordan den plads som tekniske anlæg optager også kan bruges til at finde nye arealer som kan benyttes af alle.