Logo til print

Om Lokale og Anlægsfonden

Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden rådgivning på området. Der stilles krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder for aktivitet.

Stærkt udviklingsorienteret

Fonden er dermed stærkt udviklingsorienteret. Det skyldes dels intentionen om at imødekomme de behov for fornyelse af idrætsanlæggene, som de store ændringer i befolkningens idrætsvaner de seneste årtier har affødt - en voldsom vækst i deltagelsen, forandret aktivitetsmønster, ændret aldersprofil, høj grad af selvorganisering og et aktivitetsniveau blandt kvinder på højde med mænds - dels intentionen om at prioritere Fondens midler, så de skaber størst mulig effekt.

Støtte ydes til både udendørs og indendørs faciliteter og dækker såvel nyopførelser og udbygninger som nyindretning af eksisterende anlæg. De støttede faciliteter omfatter et bredt spekter af anlæg inden for idrætssektoren, friluftslivet og kulturområdet. Alle former for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der ønsker at bygge og drive faciliteter uden privatøkonomiske interesser, kan komme i betragtning. Fonden lægger vægt på, at der er et lokalt engagement i planlægning, finansiering og drift af faciliteterne, og at rammerne for aktiviteterne tager udgangspunkt i frivilligt arbejde. Det er ligeledes vigtigt, at flere forskellige brugergrupper er involverede, og at de på demokratisk vis har indflydelse på aktiviteterne.

Arkitektonisk kvalitet og nyskabende funktion og indhold

Først og fremmest er det dog Fondens mål at støtte projekter, der bygger på arkitektonisk kvalitet og fremtræder nyskabende i funktion og indhold. På idrætsområdet har især fornyelsen af den klassiske idrætshal været i centrum, men også nye rammer for vandkultur, skøjteløb, idræt i byrum og landskab samt en bred skala af faciliteter for bløde bevægelsesformer står centralt i Fondens udviklingsarbejde.

Fonden er blandt initiativtagerne til og har tilsluttet sig "Principper for god fondspraksis", som man kan læse mere om på www.danskefonde.info

Lokale og Anlægsfonden blev etableret i 1994 og råder over en egenkapital på 140 mio. kr., der er indskudt af Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk Ungdoms Fællesråd. Desuden modtager Fonden hvert år omkring 80 mio. kr. af Danske Spils udlodningsmidler.