Logo til print

Viden og undersøgelser

Her kan du dykke ned i viden om, hvordan man nytænker og bygger fremtidens forsamlingshus.