Logo til print

Skole + Haarby Skole

Haarby Skole i Assens Kommune ligger hverken langt fra Haarby-Hallerne eller lokalområdets børnehave. Alligevel er det en udfordring for skolen at få skabt en sammenhæng mellem skole, idrætshal og lokalområde.

For at skabe en sammenhæng mellem aktivitetsområderne i Assens, har man etableret en rød aktivitetssti, der i dag binder det opgraderede skoleområde og det opgraderede halområde sammen. Målet har været at få skolen ind i hallen og hallen ind i skolen. Med net, tove, udsigtsplatforme og et område med bløde puder, er der blevet skabt plads til bevægelse og aktivitet i skolens uudnyttede midtergang og centrum.

Et lektie- og biblioteksområde giver plads til læring og fordybelse i hallen, og i bibliotekets område kravler børnene på bogbjerge, mens de voksne kan drikke kaffe i den nyetablerede café - før og efter idrætsaktiviteterne.

Det sociale mødested i hallen og det aktive mødested i skolen, har åbnet og tilgængeliggjort området. Derved har man skabt et samlingssted for byens beboere, skoleelever og ikke mindst foreningslivet.

Projektet er en del af tiltaget "Skole+", der er et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Danmarks Idrætsforbund. 

Besøg Haarby og Skole+ projektet i 306 grader.

Foto: Leif Tuxen.

Anlæg på skoler

Fakta

Arkitekt
Skala Arkitekter i samarbejde med AUTENS, BCVA, arki_lab, Stokvad & Kerstens og WESSBERG

Opført
2017

Bevilling
2.020.000 kr.

Anlægssum
12.000.000 kr.

Bygherre
Assens Kommune

Areal
1.565 m²

Adresse

Sportsvej 16, 5683 Haarby