Logo til print

Holdninger til kystsikring

Herunder har vi samlet en række interviews, hvor du kan blive klogere på forskellige holdninger og perspektiver på fremtidens kystsikring.

Kysterne angår os alle, men på vidt forskellige måder. Nogle bor helt ud til kysten og har oplevet at vandet kom ind i soveværelset. 

For andre er det vigtigste at udvikle og bevare naturen, sikre mulighed og rekreativ aktivitet på kysten, og imødekomme kysternes enorme turismepotentiale.  

Tidl. Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bischopp-Larsen


Hør hvad Ella Maria Bischopp-Larsen mener om fremtidens kystsikring og den danske natur. Naturfredningsforeningen arbejder for at bevare og beskytte landskabets og naturens værdier til glæde for mennesker, dyr og planter.

Direktør for Friluftsrådet, Jan Ejlsted


Hør Jan Ejlsteds tanker om kystsikringens betydning for friluftslivet ved kysten. Friluftsrådet arbejder for danskernes muligheder for friluftsliv i en rig natur og på et bæredygtigt grundlag. Rådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation med over 90 medlemsforeninger.

Direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens Hausted


Hør Jens Hausted fortælle om kysternes værdi for dansk turisme og kystsikringens betydning herfor. Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, som arbejder for at udvikle og skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark.

Lodsejer, Kim Boddum


Kim Boddum er grundejer i Jyllinge Nordmark, hvor han under Stormen Bodil oplevede store oversvømmelser på sin grund.

Borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen


Joy Mogensen står i spidsen for en kommune, som gentagne gange over det sidste årti har været udsat for havets kræfter i form af store oversvømmelser. Hør hvad Joy Mogensen tænker omkring fremtidens kystsikring.

Borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boelt


Hjørring Kommune dækker en betydelig del af den jyske vestkyst. Her oplever man i en helt anden skala havets dynamiske påvirkning af kysten. Hør Arne Boelts tanker om behov og muligheder for fremtidens kystsikring.