Logo til print

Stigende udbredelse - manglende viden

Velkommen til Lokale og Anlægsfondens temaside om kunstgræsbaner. Vi vil løbende opdatere siden med alle de spørgsmål og svar vi får.

Kunstgræsbaner har revolutioneret fodboldverden med muligheden for mange flere aktivitetstimer uanset vejr og årstid, og dermed en forlænget sæson samt en højere kvalitet af baner på tværs af niveau, i form af en jævn og knoldfri bane.

Antallet af kunstgræsbaner er steget markant de seneste ti år. I 2007 var der 45 registrerede
 baner i Danmark, hvilket i 2018 er steget til 336 baner. 

I takt med stigning i antallet af kunstgræsbaner samt et marked, der er konstant i udvikling, er der behov for mere viden om hvordan banerne håndteres generelt og særligt i et bæredygtigt perspektiv. Der behov for at opnå og dele erfaringer, så de mest bæredygtige løsninger kan udbredes i takt med udviklingen af teknologien på området.  

Med dette temasite vil vi forsøge at samle op de centrale problematikker og udfordringer der er vedrørende spørgsmålet om miljørigtige kunstgræsbaner. Samtidig vil vi løbende forsøge at holde sitet opdateret med noget af al den viden, der bliver produceret på området. Vi har ikke selv svarene, men skubber på en udvikling i viden og erfaringer. 

Sidder du som klub, forening eller kommune med en specifik udfordring, er du meget velkommen til at melde den ind til shk@loa-fonden.dk. Så vil vi finde nogen, der kan hjælpe med at komme med en løsning eller et svar. 

Nils-Olof Zethrin


SKL i Sverige har nedsat en arbejdsgruppe som skal indsamle viden om kunstgræsbaners miljøpåvirkning og på den baggrund komme med anbefalinger til retningslinjer som kunstgræsbaner skal overholde. Hør Nils-Olof Zethrin i et interview fra Temadagen om Kunstgræs hos KL.

Bjørn Aas


Et nyt samarbejde mellem flere norske kommuner, kaldet KG2021, har til formål at reducere brugen og udledningen af mikroplast fra kunstgræsbaner. Hvad kan vi i Danmark lære af de norske erfaringer? Hør Bjørn Aas i et interview fra Temadagen om kunstgræs.