Logo til print

Eksempelbyggerier

Her kan du se et udvalg af Lokale og Anlægsfondens projekter i storbyen. De er kreative eksempler på at løse, at der mangler plads i den tætte by.

Lokale og Anlægsfonden har forskellige bud på at tænke smart, når pladsen bare ikke er der til at bygge en fritidsfacilitet. 

Vi har omdannet gamle industribygninger til fede mødesteder, skabt liv i havnen med rekreative faciliteter, gjort fritidslivet til en del af byens infrastruktur og fået idrætten ind i de små baggårde og skolegårde. Se eksempler nedenfor.

Faciliteter i storbyen – når pladsen er trang 

Revitalisering – omdannelse af eksisterende rammer 

Havnetransformationer – fra industri til rekreation  

Infrastruktur – veje, byer og parker 

Idræt i bag- og skolegårdene