Logo til print

Værktøjer til projektudvikling om faciliteter og fritidsliv

Her kan du finde relevante værktøjer, der kan hjælpe dig på vej med dit projekt.

Projektudviklings paradokset

Det er vigtigt at tilegne sig viden, inden man går i gang med at tage beslutninger om projektets form og indhold. Det kan eksempelvis være relevant at spørge: Hvem i lokalområdet kan vi med fordel samarbejde med af andre foreninger og nye brugere? Hvilke aktiviteter har vi i dag, og kan vi med fordel tilføre flere? Hvilke særlige potentialer er der i vores lokalområde? 

Perspektivpaletten: Hvem bygger vi for?

Perspektivpaletten udfordrer projektets idé om, hvem brugerne af faciliteten er. Ofte er det de faste foreningsbrugere, der er i fokus, når man bygger fritidsfaciliteter. Men hvordan kan en facilitet eller et område blive tilgængeligt og attraktivt for flere ved, at man også inspirer de brugere, der kommer af og til og måske rekruttere helt nye?