Logo til print

Sådan kommer du i gang

Står du/I og skal i gang med et børnekulturhus, så kan det være en god idé at overveje:

Inddrag nøgleaktørerne fra start
Inddrag børnene tidligt i processen for at sikre, at de arkitektoniske løsninger er på børnenes præmisser og fordrer leg og kreativ udfoldelse.
Pædagoger, lærere og medarbejderes behov og ønsker til faciliteter og arbejdsmiljø skal indarbejdes i den samlede løsning. Hvis det er professionelle kunstnere, der underviser børnene, er deres input også guld værd i udviklingsfasen, da de ved, hvilke rammer og faciliteter de har behov for i undervisningen.
Sæt god tid af til udvikling 
Inddragelsesprocessen tager tid og kræver, at der arbejdes med at skabe forståelse på tværs af børnenes, de voksnes og de professionelles behov og tanker. 

Fejl jer frem  
Det handler om at turde at være i proces og kontinuerligt teste og evaluere om ens praksis er hensigtsmæssig - eksempelvis om faciliteterne tilsvarer de aktiviteter man udbyder eller om aktiviteterne rammer, hvad målgruppen efterspørger. 

Konteksten er central
Konteksten spiller en afgørende rolle for projektet, derfor er det vigtigt, at man undersøger om projektet er placeret rigtigt. Hvad ligger der i forvejen på den udvalgte lokation, hvem er de nye naboer, og hvad bidrager projektet med i det lokale miljø?

Kontakt os

Udviklingskonsulent
Birgitte Carlsen
bc@loa-fonden.dk
32830350

Arkitekt
Anna Hassel
ah@loa-fonden.dk
32830351