Logo til print

Ryparkens børne og ungehus

Børn og unge får i fremtiden helt nye muligheder for at dyrke naturen i storbyen. Et nyt børne- og ungehus bliver opført på et centralt restareal i Ryparken i København.

En bynær naturgrund med Helsingørmotorvejen og Lyngbyvejen som nabo bliver eksempel på, at den tætte bys restarealer kan løfte fritidslivet og muligheden for at være i naturen. ’Ryparkens Børne- og ungehus’ skal være mødested i storbyen for spejdere, rollespillere, fællesspisning og mange andre fritidsaktiviteter.

Spejderbevægelsen er en stærk trend blandt børn og unge, og 11 pct. går til spejder. Men samtidig viser Friluftsrådets seneste undersøgelser, at børn og unge kommer mindre i naturen end tidligere generationer.

Det vil det nye hus lave om på og skal med sin centrale placering ikke bare være et hus for spejderne, men også invitere nye foreninger og flere børn og unge ud i naturen – organiserede såvel som selvorganiserede.

Naturrum Friluftsliv og spejder Klubhus

Fakta

Arkitekt
Krydsrum Arkitekter

Opført
Under opførsel

Bevilling
1.870.000 kr.

Anlægssum
6.408.596 kr.

Bygherre
Københavns Kommune

Areal
313 m² m²

Adresse

Ryparken, 2100 København

Thomas Lynderup Kirkeskov, projektkoordinator for Ryparkens Børne- og ungehus siger:
”Bevillingen fra Lokale og Anlægsfonden er den sidste brik i puslespillet, for at projektet er realiserbart. Vi holder i øjeblikket til i en umoderne betonkælder i et område med få tilbud. Vi vil skabe et nyt fyrtårn, som er åbent og fleksibelt i sin indretning for at booste foreningslivet, og som inviterer løbere, rollespillere, børnehaver og andre brugere ind. Børn og unge skal kunne komme og selv være med til at sætte rammen.”

Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden siger om projektet:
”Det er et spændende eksempel på en ny type byspejderhus, der udnytter et meget udfordrende, men centralt restareal i den tætte by til at skabe et engagerende mødested for børn og unge. Huset er et stærkt bud på, at forskellige brugere kan mødes i en facilitet, som stimulerer naturoplevelser i byens natur og understøtter interessen for fællesspisning i fritidslivet.”

Børn og unge får mødested i den tætte by
Det nye hus skal skabe social sammenhængskraft lokalt, og børnene og de unge får en vigtig rolle i drift og indretning af huset. Udover fast tilknyttede foreninger vil huset række ud til nye foreninger, som ønsker at starte op og til ikke foreningsaktive børn og unge.

Der vil være mulighed for, at lokale klubber kan leje huset til enkeltstående arrangementer som spileftermiddage og temadage, og lokalområdet vil stå i spidsen for en række initiativer, der skal invitere nye brugere ind i huset. 

 

Fællesspisning og madlavning bliver en kerneaktivitet i huset – inspireret af Lokale og Anlægsfondens håndbog Fælleskøkkener i fritidslivet’.

Ryparkens børne- og ungehus er resultatet af en grundig inddragelsesproces med foreninger, naboer, en lokal ungdomsklub, den lokale sociale helhedsplan og andre fra lokalområdet.

Huset er åbent og kan bruges året rundt
Huset er fleksibelt i sin indretning, organisering og drift, så det kan bruges året rundt. Løbere kan eksempelvis bruge toiletterne, og børnehaver kan komme og låne husets grej. Hvis det regner, kan aktiviteterne foregå i det store, indendørs samlingsrum eller i dele af udearealet omkring, som er overdækket med et sejl.

Køkkenet er centralt placeret i huset og kan åbnes op ud til udearealet med fleksible hæve-sænke køkkenborde, så både store og små børn kan deltage i madlavningen. Madlavning bliver en aktivitet i sig selv, og foreninger kan arrangere fællesspisning.

 

Lokal kontaktperson

Jens Øyås Møller
udviklingskonsulent

jm@loa-fonden.dk 3175 9486