Logo til print

Det Flydende Foreningshus Nordhavn

Nordhavns beboere og besøgende kan nu bevæge sig ud over vandet og med udsigt til FN Byen og resten af den voksende bydel, springe ud, sejle, klæde om, holde møder, mødes og meget mere. Det flydende aktivitetshus placerer sig centralt for et hav af aktiviteter.

Med Nordhavns Bassin og vandet i centrum er det Flydende Foreningshus den første facilitet hvor brugerne kan mødes inden døre. Foreningslokalet tilhører ikke en forening men kan bookes og bruges af alle under Nordhavn IF. Organisatorisk er dette et forsøg på at skabe en flad organisationsstruktur hvor man som medlem af eksempelvis Kajakklubben naturligt vil komme til at møde medlemmerne fra Tri-klubben og vinterbaderne i Norvin.

Ved at arbejde med et kompakt og minimalt støttepunkt er planen at flere lignende punkter vil opstå langs kajkanten. Støttepunkter med fokus på møder ved og i vand.

Som bygningsværk/Arkitektonisk er projektet en stærk prototype med Nordhavns profil. Et anlæg der enten kan reproduceres i sin oprindelige form andre steder i bydelen, eller ekspanderes ved at nye arme med supplerende funktioner tilkobles. Herved opstår et stærkt koncept som i sin enkelhed passer fint ind både i det eksisterende havnemiljø og i områder med nye bydannelser.

Besøg Det Flydende Foreningshus

Vandkultur Forsamlingshus

Fakta

Arkitekt
Spektrum Arkitekter

Opført
2019

Bevilling
1.900.000 kr.

Anlægssum
11.400.000 kr.

Bygherre
By & Havn

Areal
300 m² m²

Adresse

Sandkaj, 2150 København

Rikke Faaborg Jarmer, udviklingschef i By & Havn siger om projektet:
”Med Lokale og Anlægsfondens bevilling får vi endnu bedre mulighed for at lave et flydende aktivitetshus, hvor der vil være plads til fællesskaber og socialt samvær. Vi ser virkelig frem til at se det flydende aktivitetshus i brug og håber, at mange vil bruge det som rekreativt mødested, hvor fællesskaber og arrangementer kan finde sted.” 

Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden siger om projektet:
"Det Flydende Foreningshus skal være ramme om et spirende foreningsliv i bydelen Nordhavn. Det er et moderne bud på en kompakt urban facilitet, hvor adgangen til vand og socialt samvær er i fokus, inspireret af havnens oprindelige udtryk. Mødestedet skal styrke foreningslivet bredt og bliver én station ud af flere støttepunkter til fritidslivet – en moderne måde at tænke fritidsfaciliteter, hvor man arbejder i de mulige mellemrum i storbyen."

Prototype 
Projektet er et resultat af et samarbejde, Lokale og Anlægsfonden indgik i 2015 med By & Havn og Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune om en kultur- og bevægelsesplan for Nordhavn. 
Huset skal understøtte de udendørs funktioner, der i forvejen er i bydelen, herunder Konditaget Lüders, kajakstøttepunktet ved Sandkaj og badezonen. Det skal være med til at sætte retning for de fremtidige faciliteter, når flere beboere komme til, så flere lignende støttepunkter kan opstå i bydelen.  

 

Brugerne kan mødes på tværs
Faciliteten er et bud på et urbant helhedstilbud, som foreninger og beboere i nye bydele efterspørger. Her kan man mødes på tværs, og skoler og enkeltstående events som Kulturhavn kan også nyde godt af det nye støttepunkt.
By & Havn er i dialog med DGI Storkøbenhavn om at udvikle aktiviteter for nye brugere og at tænke i nye måder at organisere, bruge og være fælles om faciliteter i byen på.

Faciliteten er flytbar
Det Flydende Foreningshus er flytbart og bygget på modulære standardpontoner, som nemt kan flyttes eller skaleres til en større facilitet. Det er en nytænkning af de traditionelle bådhuse med store vinduespartier, udearealer og høj arkitektonisk og rekreativ værdi, hvor inde og ude smelter sammen for at give brugerne oplevelsen af at komme tæt på vand, vind og vejr.