Logo til print

Skanderborg Søtorv og Kulturløberen

Skanderborg får et nyt søbad og en ny plads foran byens kulturhus. Projektet kobler bevægelse og kultur sammen på en ny måde og bliver et demonstrationsprojekt, der skal vise, hvordan tilgængelighed for alle kan indarbejdes i arkitekturen, så det fremstår som ”universelt design” med en naturlig, flot og værdig løsning i byggeriet.

 

 

 

 

 

 

Byrum Vandkultur

Fakta

Arkitekt
Møller og Grønbrog, GPP Arkitekter og ONV Arkitekter i samarbejde med NIRAS Rådgivende ingeniører

Opført
Bevilget projekt

Bevilling
7.500.000 kr.

Anlægssum
27.600.000 kr.

Bygherre
Skanderborg Kommune

Areal
3.482 m² Søtorv 1.900 m², Kulturløberen 910 m² og udvidelse af kulturhuset 672 m²

Adresse

Parkvej 10, 8660 Skanderborg

For fire år siden blev der etableret et mindre pontonbad i Skanderborg Sø. Lige foran byens markante hvide kulturhus. Søbadet i den lille, midlertidige version blev hurtigt en stor succes og derfor er tiden nu kommet til at etablere et rigtigt søbad, der kan fungere som støttepunkt for mange flere aktivitetsmuligheder i, på og ved vandet. Søbadet bliver på 1.900 m². Det får tre mindre beskyttede svømmebassiner og giver adgang til en større svømmebane ude i selve søen. Søbadet udstyres også med udspring fra tre og fem meter vipper placeret ud mod søen. Badet vil også understøtte idrætsgrene som SUP (Stand Up Padling) og kajakpolo. Der kommer sauna og bedre forhold til vinterbadere samt et mødelokale. Søbadet får så bred en brugergruppe og funktionalitet, at det har fået betegnelsen Skanderborg Søtorv.

Oplagt at sammenkæde idræt og kultur
Med placeringen nærmest for foden af kulturhuset er det oplagt at sammenkæde idrætsaktiviteterne omkring søbadet med nye muligheder for udendørs kulturaktiviteter. Derfor kobles det kommende søbad sammen med ”Kulturløberen”, der bliver navnet på et kulturtorv, som udstyres med en række unikke roterende møbler, der både kan bruges til dagligt ophold og som støtte til arrangementer og events.

 

Kulturløberen bliver på 910 m², der rækker ud mod både søbadet og trappen foran kulturhuset. Faktisk er en udvidelse af kulturhuset på 672 m² også en del af projektet, da der bl.a. kommer nye udsigts- og opholdsmuligheder i bygningen.

Innovativt universelt design
Som en vigtig del af arkitekturen, bliver både søbadet og kulturtorvet tegnet med blik for det, man kalder ”universelt design”. Projektet bliver et markant demonstrationsprojekt, der med innovative, varierede og ligeværdige løsninger, skal vise, hvordan et spændende og attraktivt byrum kan bygges så det giver alle mulighed for at få adgang til det bl.a. på tværs af funktionsevne og alder.