Logo til print

Karup Kultur- og Forsamlingshus

Karup Kultur- og Forsamlingshus skal moderniseres, så det bliver et spændende sted for børn, unge og voksne. Huset skal ikke kun være for Karup, men blive et sted, der samler hele oplandet omkring byen.

Lektiecafé, computerspilsfester, mødregrupper og foredrag i Lions Club. Der er ingen grænser for de mulige brugergrupper, og det er derfor en bredspektret behandling der tages fat på, når Karup Kultur- og Forsamlingshus skal moderniseres.

I Karup er der i tre år blevet arbejdet på at udvikle et nyt koncept for forsamlingshuset. Med inspiration i Lokale og Anlægsfondens tidligere projekter med moderniseringer af forsamlingshuse, står folkene i Karup nu med et stærkt bud på, hvordan deres Kultur- og Forsamlingshus kan blive et samlingssted for alle generationer fra morgen til aften.

Målet er, at huset vil bidrage til at redde det lokale liv i og omkring Karup, der ligesom mange andre mindre byer, kan være truet af borgernes fraflytning.

Inspireret af Lokale og Anlægsfondens indsats for fremtidens forsamlinghuse i 2012 og de tre eksempelprojekter; Egense Forsamlingshus, Sdr. Bork Forsamlingshus og Lihme medborgerhus.

Forsamlingshus Kultur

Fakta

Arkitekt
Rambøll Arkitekter

Opført
Bevilget projekt

Bevilling
1.500.000 kr.

Anlægssum
7.200.000 kr.

Bygherre
Karup Kultur- og Forsamlingshus

Areal
596 m² ombygning og 175 m² tilbygning

Adresse

Bredgade 15, 7470 Karup

Et aktivitets- og samlingssted
Med moderniseringen vil Karup Kultur- og Forsamlingshus fremover være mødested som kan tilbyde noget til alle. Det bliver fremover muligt at tilbyde gode faciliteter til sociale aktiviteter for fx mødregrupper, pårørende til udsendte soldater, ensomme borgere og ældre.

Børn og unge kan samles omkring brætspil, musik, klatring og computerspilsfester. Voksne kan mødes omkring musik og foredrag, borgermøder og generalforsamlinger i foreningslivet. Derudover kan aftenskolernes tilbud om madkurser bliver centrale og kan føre til gode traditioner for fællesspisning.

Ny tilbygning og nyt køkken
Den nye tilbygning på 175 m² udstyres med markante gavle og store glasfacader, som vil skabe et godt lysindfald. Det bliver muligt at styre lysindfaldet ved hjælp træpaneler på skinner. 

Tilbygningen får en foyer, der særligt er tænkt som et nyt mødested for børn og unge, hvilket tydeliggøres i foyerens lounge-interiør. Tilbygningen kan deles i helt op til tre aktivitetsrum, så det bliver muligt at afvikle mange forskellige aktiviteter på samme tid.

Modernisering med fokus på handicapforhold
Den eksisterende bygning på 596 m² bliver moderniseret og særligt køkkenet bliver ombygget, så det kan benyttes af både daglige brugere og til store fælles arrangementer. De eksisterende sale beholdes som de er. Med moderniseringen vil man desuden lette adgangen og brugen for gangbesværede og handicappede, hvilket har været et særligt ønske fra byens beboere.

For at skabe plads til byggeriet er en naboejendom til den nuværende bygning i Bredgade 17 blevet købt med det formål at rive den ned.