Logo til print

Idrætshal i Høng Kultur- og bevægelsespark

Det eksisterende idrætsanlæg i Høng bliver udvidet med en ny idrætshal og en række såkaldte mellemzoner, der skaber nye mødesteder og sammenhænge på tværs af aktiviteter, opholds- og naturområder.

Arkitekturen er skabt som et loop omkring den eksisterende idrætshal, hvilket gør det muligt for brugerne af den nye kultur- og bevægelsespark, at følge med i alle aktiviteter.

Både aktivitetszoner og mellemzoner skaber forbindelser mellem mange forskellige mennesker og aktiviteter. Nye former for idræt, leg og bevægelse bliver forbundet med mange af de klassiske idrætsgrene på måder, der skaber nye mødesteder og sammenhænge blandt brugerne.

Besøg Høng Kultur- og bevægelsespark her:
Se et timelapse af byggeriet herunder.

Idrætshal Idrætshus Kultur

Fakta

Arkitekt
Ebbeskov + Elkiær Elkiær + Ebbeskov Arkitekter i samarbejde med JJW Arkitekter, Bisgaard Landskab og Balslev Ingeniører

Opført
2020

Bevilling
10.000.000 kr.

Anlægssum
45.000.000 kr.

Bygherre
Kalundborg Kommune

Areal
2.388 m² samt 3.826 m² udendørs areal

Adresse

4270 Høng

Motoriklandskab, kulturhave og nye fleksible rum
Den nye idrætshal på 1.204 m² får et motoriklandskab. Delvist indbygget i det rummelige ankomstområde placeres en kultur- og rytmiksal på 310 m². Salen kan åbnes mod en 'kulturhave' og der kan på den måde skabes et helt særligt kulturelt rum om sommeren. Der etableres desuden to pavilloner, hvor den ene indrettes til møder, undervisning og madpakkehus, mens den anden bliver et cykelstøttepunkt med værksted og vask.

Mellemzoner i form af udendørs haverum 
Udenfor skaber mellemzonerne to 'haverum'. Den første, Kulturhaven, får frugttræer, græsplæne og forskellige opholdsmøbler som eksempelvis hængekøjer. Den anden er lidt mindre, og indrettes til funktionel styrketræning, leg og parkour.

Mellemzonerne vil som aktive bindeled mellem de støre aktivitetsrum sikre og støtte udviklingen af de engagerende mødesteder for brugere, der ellers kommer for at dyrke meget forskellige aktiviteter. Indvendigt byder mellemzonerne på en række åbne områder med lounge, boulder-klatrevæg, e-sport lokale og café.

Der er tale om et visionært eksempel på, hvordan et idrætsanlæg kan indrettes fleksibelt og på en måde, der gør det muligt hele tiden at tilpasse det fremtidens skiftende tendenser og aktiviteter i idrætslivet.