Logo til print

Multiarena i Skive

Atletik- og tennishallen Spar Nord Arena i Skive blev opført som en af de første lethaller, som Lokale og Anlægsfonden tog initiativ til. En lethal er en billigere og uopvarmet udgave af en almindelig idrætshal, som ikke går på kompromis med den arkitektoniske og funktionelle kvalitet.

En gruppe idrætsforeninger i Skive kommune fik i 2005 og 2006 støtte til at opføre den første udgave af Fondens lethalskoncept - Spar Nord Arena, som en atletik- og tennishal uden varme og isolering.

Siden åbning af hallen i 2007 har der dog været problemer med utætheder i taget, som det ikke har været muligt at tætne. Spar Nord Arena tildeles derfor støtte til en gennemgribende udbedring af utætheder, fugt- og kondensproblematikker. Det er ikke lykkedes at udpege en entydig ansvarlig for problemet, som dog skønnes at kunne stamme fra svagheder i selve konceptet.

Projektet tildeles støtte til udbedring af taget, da der er tale om et eksperimenterende byggeri, hvor ansøger er uforskyldt i de nuværende problemer. Lokale og Anlægsfonden har bevilget 1,5 mio. kr. til udbedring af problemer med tagkonstruktionen på Spar Nord Arena.

Foto: Lisbeth Holten og Lokale - og Anlægsfonden

Idrætshal

Fakta

Arkitekt
Rambøll

Opført
2016

Bevilling
1.500.000 kr.

Anlægssum
4.155.000 kr.

Bygherre
Den selvejende institution Spar Nord Arena

Areal

Adresse

Agåde 30, 7800 Skive

Det har ikke været muligt for at udpege en ansvarlig for problemet, og skylden for utæthederne kan derfor ikke placeres hos hverken arkitekter, rådgivere, entreprenører, underentreprenører eller leverandører.
Da der er tale om et eksperimenterende byggeri, der er opført i et samarbejde mellem Skive Kommune og Lokale og Anlægsfonden, har Fonden valgt at støtte udbedringen af utæthederne med 1,5 mio. kr. I alt koster udbedringen 4,155 mio. kr.