Logo til print

Skanderup-Hjarup Forbundsskole "Kratskolen" i Kolding

Mellem landsbyerne Skanderup og Hjarup, nær Kolding, ligger Skanderup-Hjarup Forbundsskole. Skolen havde svært ved at aktivere skolen og lokalområdets ’tweens’, dvs. elever mellem 10-13 år. En anden udfordring var at integrere udearealerne i den daglige undervisning.

Med et nyt 'supermøbel' er et nærliggende krat nu omdannet til udeskole og bevægelseslaboratorium for skolens elever. Kratskolen er udviklet i tiltaget "Drøn på Skolegården", der var et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Kræftens Bekæmpelse.

Med et fleksbibelt udendørs bevægelseslaboratorium i krattet mellem skole, boldbaner og boligområde har Skanderup-Hjarup Forbundsskole skabt rum for aktiv udeundervisning og bevægelse.​​​

Det nye og attraktive aktivitetsområde rummer en iboende foranderlighed og fleksibilitet, som kan udbygges og forandres gennem den daglige brug og undervisningspraksis.

 

Foto: Leif Tuxen

Anlæg på skoler

Fakta

Arkitekt
MoHo Architects og Bureau Detours

Opført
2015

Bevilling
250.000 kr.

Anlægssum
840.000 kr.

Bygherre
Kolding Kommune

Areal
165 m²

Adresse

Hjarupvej 14, 6640 Lunderskov

Et alsidigt supermøbel
Gennem involverende designprocesser har elever og lærere bidraget aktivt til udvikling af laboratoriet, som tager afsæt i børnenes ønsker og behov og motiverer til mere leg og bevægelse.

Det færdige projektet består af et simpelt og råt 165 kvadratmeter stort 'supermøbel' med platforme, overdækning, trapper og skur med basale rekvisitter til brug for både leg, bevægelse og undervisning.

Konkret er skabt et nyt rum i skellet mellem krat, boligområder og boldbaner, der samtidig fungerer som bindeled og naturligt midtpunkt for området.​ De opgraderede udearealer kan også bruges som undervisningsrum i fx dansk, matematik, idræt og sløjd af skolens lærere.