Logo til print

Isenvad Sentrum

I Canada og USA er et 'Community House' et ganske almindeligt begreb. Det særegne ved faciliteten er, at den rummer idræt, kultur, undervisning og samtidig er et mødested for alle i lokalområdet. Nu er den første udgave af et 'Community House' blevet opført i byen Isenvad i Ikast-Brande Kommune.

Lokale og Anlægsfonden begyndte i 2008 at interesse sig for facilitetstypen 'Community House'.

Faciliteten kan beskrives som et fælleshus for et lokalområde, der kan være placeret i både en storby eller i en landsby. Det primære formål med huset er, at samle en lang række af lokalområdets aktiviteter i samme bygning, hvormed huset altid bliver et livligt sted at søge hen.

I Isenvad viste der sig en mulighed for at introducere begrebet i Danmark.

Isenvad Sentrum er skabt i samarbejde mellem Patkau Architecs og de lokale ildsjæle i den lille by. Siden blev projektet gjort færdigt af den danske arkitektvirksomhed Aarstiderne.

Anlæg på skoler Idrætshus

Fakta

Arkitekt
Patkau Architects (Canada) og Aarstiderne Arkitekter (DK)

Opført
2013

Bevilling
5.000.000 kr.

Anlægssum
25.000.000 kr.

Bygherre
Isenvad Multihus

Areal
1.210 m²

Adresse

Bygaden 39, 7430 Ikast

Glade, aktive brugere
Isenvad Sentrum åbnede i august 2013 og var helt fra sin spæde start en stor succés.

Hvor skeptikerne engang rystede på hovedet af idéen med at placere et fælleshus midt i skolegården, i stedet for at bygge en almindelig multihal ved siden af skolen, så betegner mange af de lokale påfundet som genialt.

Et nyt koncept i Isenvad
Fælleshuset Isenvad Sentrum er et byggeri på i alt 1.210 m², som er placeret midt i en skolegård. I den ene del af byggeriet finder man den centrale sal til idræt, bevægelse og kultur.

Salen er bygget i direkte forlængelse af skolens gymnastiksal. Der er derudover etableret fitnessrum og et lokale til de unge. Fra salen er der adgang til et nyt udendørs fællesareal for alle borgere i byen.

I den anden bygning finder man et aktivitetsrum, multirum og fælleszone, hvor alle indbyggere i Isenvad kan mødes.