Logo til print

Hørning Hallen

Hørning Hallen var en af de tre idrætshaller, sammen med hallerne i Harboøre og Jyderup, der vandt konkurrencen om at blive 'Fremtidens Idrætshal'. Resultatet er blevet en hal med højt til loftet og plads til diversitet.

Buddet på fremtiden blev i Hørning et banebrydende eksempel på, hvordan man kan skabe sammenhæng mellem det eksisterende- og det nye areal.

Med fokus på hvordan lyse og åbne rammer kan tiltrække nye og tidligere ikke-idrætsaktive brugere, har arkitekterne og bygherren skabt en ny supplerende idrætsbane - gravet ned i jorden, samt en mindre sal med plads til blødere bevægelsesformer som fx dans, yoga og kulturelle aktiviteter.

Resultatet er en lys og moderne hal, med bløde kanter, højt til loftet og plads til mange forskellige aktivitetsformer - både idrætsmæssige og kulturelle.

Idrætshal Idrætshus Kultur

Fakta

Arkitekt
BBP

Opført
2008

Bevilling
8.700.000 kr.

Anlægssum
26.600.000 kr.

Bygherre
Skanderborg Kommune

Areal
2.460 m²

Adresse

Toftevej 53, 8362 Hørning