Logo til print

Malik svømmehal i Nuuk

Hvor badeanstalten i København bygger på en lang dansk tradition, er situationen en helt anden i Grønland.

Da Nuuk Kommune skulle beslutte, hvordan landets første og formentlig eneste svømmehal skulle se ud, var problemet helt modsat. Der fandtes nemlig ingen badekultur - og en tur i det iskolde hav var snarere ensbetydende med død end med livsglæde. Det var derfor både en stor udfordring og en fantastisk mulighed, som kommune og Fonden stod med, da man i fællesskab skulle udforme principperne for det kommende vandkulturhus.

Med udgangspunkt og inspiration fra DGI-byens Vandkulturhus samt med Dansk Svømmeunion på bassinkanten nåede man frem til en model med både rundbane, 25 meters bassing, udspringsmuligheder, varmtvandsbassin og masser af muligheder for at opfinde nye vandlege.

Samtidig har projektets teknikere skabt en harmoni mellem natur og byggeri ved at tegne en svømmehal, der forestiller en bølge, som skyller ind over Nuuks klipper. Det har derfor været naturligt at give svømmehallen det grønlandske navn "Malik" for bølge.

Grønlænderne har taget den nye svømmehal til sig. Gæsternes antal overstiger al forventning.

Vandkultur

Fakta

Arkitekt
Tegnestuen i Nuuk og KHRAS arkitekter

Opført
2003

Bevilling
12.000.000 kr.

Anlægssum
95.000.000 kr.

Bygherre
Nuuk Kommune

Areal

Adresse

Nuuk