Logo til print

Stærke og synlige fællesskaber i Folehaven

Områdefornyelsen Folehavekvarteret har indgået et samarbejde med Den Boligsociale Helhedsplan SURF Valby (3B), boligorganisationen KAB, Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Visionen er at skabe et grønt mødested for børn og ældre på den centrale plads i Folehavekvarteret – et grønt fællesskab hvor bynatur, planter og naboskab kan spire, dyrkes, deles og vokse sig store.

Hvilket projekt er Stærke og synlige fællesskaber?
Projektet har fokus på at skabe og understøtte et samlende, grønt og kulturelt centrum i kvarteret. Kirsebærhavens Skole, Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhavens Plejecenter, en kommunal ældre byggelegeplads og et grønt alment friareal skal bindes sammen. En kommende bydelsforbindelse skal samtidig binde kvarteret op på byen omkring, herunder det nybyggede boligområde Grønttorvet.
Visionen er at opstarte og realisere Kirsebærhavens Socialøkonomiske Planteskole og derigennem skabe attraktive og sanselige udendørsfaciliteter for særligt kvarterets, men også bydelens øvrige, børn og ældre.

Med et byrum af høj kvalitet og en planteskole, som en unik attraktion, skal der skabes grundlag for et større lokalt ejerskab og understøtte initiativer, der indtænker bynatur, biodiversitet, klimasikring og gode muligheder for at mødes og sameksistere i. Det grønne skal således bruges som fysisk, social og kulturel løftestang, og være fællesnævneren for de mange fællesskabsorienterede aktiviteter og den fysisk indretning af både planteskole og uderum.
Med Kirsebærhavens Planteskole skal der skabes rumlige arbejdspladser, fritidsjobs og et naturligt samlingspunkt for kvarterets grønne kræfter.

Hvorfor er projektet vigtigt for jer?
Folehavekvarteret er i en rivende udvikling. En netop godkendt udviklingsplan sætter retning for den positive udvikling, som kvarteret fortjener og har ventet på. Omdannelsen af kvarterets kulturelle centrum er et åbningstræk for denne udvikling og er afgørende for, at kvarterets offentlige institutioner og funktioner bindes sammen.

Netop nu er der en unik mulighed for at samtænke de mange lokale udviklingsprojekter og skabe et attraktivt, velfungerende og inviterende boligområde, hvor Folehavekvarterets mange potentialer synliggøres og manifesteres i byrum.

Hvilket problem vil i løse med projektet?
Vi ønsker at dæmme op for utrygheden og ensomheden i kvarteret. En stor gruppe beboere oplevede utryghed og desværre findes der også mange ensomme beboere i Folehavekvarteret. Og det er selvom at der eksisterer mange fællesskaber herude men fællesskaberne og aktiviteterne er enten lukket om sig selv eller gemt væk i kældrene, og kun få søger ud i det offentlige rum.
Derfor fremstår kvarteret frakoblet fra resten af København og dets beliggenhed og ry forstærker den sociale isolation og hæmmer social mobilitet, følelsen af ejerskab, naboskab og byliv.

Ved at styrke det grønne uderum tilføres kvarteret mere attraktionsværdi og kvalitet. Derfor vil vi arbejde for at løsningerne understøtter mulighederne for møder, fællesskab og sameksistens på tværs af kvarterets generationer.  

Hvad håber I på at få ud af udviklingsforløbet?
Udviklingsforløbet giver kvarteret mulighed for at modne projektet og processen skaber dialog og nysgerrighed hos beboere og lokale aktører. Pludselig taler beboerne i området om behovet for et fælles rum, der kan samle på tværs af generationer og bykvarteret. Udviklingsforløbet har også givet plads til at gribe nye bolde – f.eks. Planteskolen – og åbnet op for at samtænke visioner og idéer på tværs af offentlige og almene matrikler.
Under udviklingsforløbet er lokalområdet både involveret via dialog, men også valgt at supplere de sociale initiativer med midlertidige fysiske forandringer. Det giver beboere og besøgende en særlig anledning til at opleve og benytte byrummet på nye måder. Formålet er at blive klogere på, hvad der virker og hvordan byrummet opleves - både til hverdag og ved særlige lejligheder. På den måde håber vi på, at udviklingsforløbet skærper forståelsen af stedet, brugergrupper og mulighedsrummet – alt sammen viden, som tages med over i en lokal forankret arbejdsgruppe kaldet ”Pladsgruppen”.   

 

Byrum

Fakta

Arkitekt

Opført
I udviklingsforløb

Bevilling
0 kr.

Anlægssum
0 kr.

Bygherre

Areal

Adresse

Valby, 2500