Logo til print

Projektpræsentation: Rising Star

Bag Rising Star står de almene boligselskaber Civica, OBO (Odense Boligselskab) og FAB (Fyns Almennyttige Boligselskab). Projektet har fokus på at skabe en et udendørs værested for unge fra lokalområdet, hvor der er plads til positive aktiviteter samt det gode ungeliv.

Hvilket projekt er Rising Star?
I Odense, lige ved siden af Vollsmose, ligger Rising. Kører man igennem kvarteret på en ganske almindelig dag, vil man som udgangspunkt opleve et stille område med almene boliger, parcelhuse og uddannelsesinstitutioner. Men nærmest som et sneglehus virker Rising lukket om sig selv; der mangler liv mellem husene. Trods de mange skønne børn og unge i området, er de 12- til 17-årige stort set ikke en del af gadebilledet, når fritid afløser skoletid. Formålet med Rising Star er derfor at skabe et fælles uderum for de unge, hvor det er helt oplagt at samles og mødes om positive aktiviteter med jævnaldrende.

Hvorfor er projektet vigtigt for jer?
Med en placering på ghettolisten har Rising-kvarteret sine udfordringer. Kommende planer for renovering af boliger og omdannelser af infrastruktur er i gang med at bane vejen for en omfattende fysisk transformation af kvarteret, og dén udvikling skal Rising Star bidrage til. Rising er et område, der lukker sig om sig selv, og med de forestående planer om omstrukturering ønsker man blandt andet at åbne området mere op. Rising Star kan netop støtte op om en sådan åbning af området, da vi ønsker at skabe faciliteter, hvor de unge mødes på tværs af byens områder. Udover at åbne området op giver Rising Star en oplagt mulighed for at imødekomme de lokale unges behov. De unge efterspørger trygge og attraktive mødesteder, samt aktiviteter omkring fysisk aktivitet og friluftsliv – tiltag som vil være indlejret i Rising Star.

Hvilken udfordring vil I løse med dette projekt?
I Rising-kvarteret eksisterer der udfordringer omkring mangel på legitime væresteder for de unge. De unge har ikke nogle legitime opholdssteder, hvilket resulterer i at nogle af de unge i Rising opholder sig på ramponerede bænke og udenfor kiosker i mangel på bedre. I manglen på positive fællesskaber drages nogle af de unge imod uhensigtsmæssige aktiviteter som hærværk og hashsalg.

Hvad håber I på at få ud af dette udviklingsforløb?
Målet med Rising Star er netop at skabe positive fællesskaber og legitime væresteder, således færre unge tiltrækkes af uhensigtsmæssige gøremål, men i stedet samles med andre unge om positive aktiviteter. Der er tale om aktiviteter, der udvikler de unges personlige og sociale kompetencer, samt ruster dem til at indgå i relationer på tværs af sociale skel. Når de unge har legitime væresteder, ”hænger de ikke på gadehjørnet”, hvilket vil bidrage til en øget tryghed i området.

For os er det yderst vigtigt, at der skabes et engagement og en ejerskabsfølelse hos de unge, da de er de endelige brugere – det skal være deres fællesskaber. Derfor er inddragelsesprocessen helt essentiel. Vi vil skabe et mødested for unge, af unge, til unge. Rising Star består både af ungeinddragelse og fysiske forandringer, der skal åbne området op. På denne måde nedbrydes fysiske (og mentale) barrierer, samtidig med at de unge får et positivt, legitimt mødested.

Byrum

Fakta

Arkitekt

Opført
I udviklingsforløb

Bevilling
0 kr.

Anlægssum
0 kr.

Bygherre

Areal

Adresse

Odense, 5000