Logo til print

Nørrebro samles på banen.

Bag ”Nørrebro samles på banen” står den frivillige idrætsforening, Nørrebro United. Foreningen har eksisteret i ti år, og er gået fra 0 til lige omkring 2000 medlemmer i den periode, hvoraf omkring 1300 af medlemmerne er under 14 år. Medlemmerne spiller på to syvmandsbaner og én ellevemandsbane, så det er svært at få baneplanen til at gå op, derfor har Nørrebro United over 400 børn på venteliste.

Hvilket projekt er ”Nørrebro samles på banen”?
”Nørrebro samles på banen” har til hensigt at få Nørrebro til at samles omkring foreningsfodbold. Derfor leder vi altid efter nye faciliteter, som kan understøtte dette, det handler om at gøre banerne egnede til at understøtte kontinuerlig, frivillig fodboldtræning på Nørrebro. I den forbindelse har vi kastet os over de nedslidte boldbure rundt omkring i bydelen. Der er mange af dem, men de er i dårlig stand, egentlig uegnede til foreningsidræt – men flere af dem har den fordel, at de ligger i baggårde i udsatte boligområder, og derfor kan vi bedre nå børnene fra disse områder, som kan have ringe mobilitet.

Hvorfor er projektet vigtigt for jer?
”Nørrebro samles på banen” er afgørende for udviklingen af foreningsfodbold på Nørrebro og kan blive model for den fremtidige udvikling af foreningsidræt i bykernen. Det er væsentligt, at de små gårdfaciliteter løftes, så de kan blive centrale mødesteder i de lokale boligforeninger – steder, der indbyder til aktivitet og samtale mellem lokale beboere og bydelens mere mobile børnefamilier. Selve fodbolden, som vi allerede er i gang med, virker, men det er tydeligt, at de slidte, asfalterede boldbure med 3-4 meter høje hegn ikke er lavet for at trække nysgerrige børn og familier til, og de ligger sjældent i forbindelse med gode opholdsmuligheder. Vi ser en unik mulighed for, at fede idrætsmødesteder kan blive en katalysator, der kan skabe udvekslinger mellem de tiltagende opdelte byområder på Nørrebro.


Hvilket problem vil I løse med dette projekt?
Projektet vil skabe små trygge opstartsbaner for yngre børn som modsvar på manglende faciliteter i hele bydelen, hvor de almene boligområder kan være en drivende motor for helt lokale, decentrale idrætsfaciliteter. Her vil Nørrebro United være den samlende, bydelsforbindende idrætsforening, som skal opdyrke forpligtende fællesskaber og ejer-/ansvarsfølelse omkring minifaciliteterne. Vi mener, at projektet kan være løsning på et generelt storbyproblem, fordi der generelt i storbyer er for få faciliteter og ringe mobilitet blandt børn. Banerne skal tilpasses det specifikke boligområde – er det åbent, er det lukket, hvad er stedets særkender – men projektet er tænkt som en infrastrukturel model med et vist generisk indhold, som vi tror på vil kunne bruges i virkelig mange kontekster.


Hvad håber I på at få ud af dette udviklingsforløb?
Vi håber på, at Fælles Rums udviklingsforløb kan kvalificere vores forståelse af forholdet mellem idrætsfaciliteter, mødesteder og boligområder. Ligeledes håber vi at få et materiale, som vi kan stille til rådighed for vores samarbejdspartnere, og som vi kan bruge til at imødegå almene boligforeninger, Københavns Kommune, DBU, DGI, DIF og fonde, i håb om at få udviklet en række baner – gerne så hurtigt som muligt, men også gerne over en årrække. Vi håber også at kunne stille materialet til rådighed for foreninger andre steder.

Idrætsanlæg

Fakta

Arkitekt

Opført
I udviklingsforløb

Bevilling
0 kr.

Anlægssum
0 kr.

Bygherre

Areal

Adresse

København N, 2200