Logo til print

Præsentation af Kulinarisk, Grønt Univers - KuliVers

Bag projektet "KuliVers" står en række aktører der ønsker, at udvikle bydelen Østerbro i Nykøbing og skabe et bæredygtigt byrum hvor fællesskabet kan blomstre.

Hvilket projekt er KuliVers?
KuliVers er et bæredygtigt bydelsudviklingsprojekt. Projektet vil udvikle Østerbro bydelen som Nykøbing F’s Grønne Hjørne.
Projektet vil gennem brugerinddragelse indkredse ønsker og behov for aktiviteter i området, som kan synliggøre områdets muligheder. Udvikling af aktiviteter og rammer for fællesskab udmøntes i forslag til byrum på Østerbro.    

Hvorfor er projektet vigtigt for jer?
Projektet er vigtigt for at få udviklet og etableret brugerdrevne byrum, som synliggør området og dets mange muligheder for alt det gode, som området rummer. Byrummene skal vække folks nysgerrighed og få dem til at engagere sig og bruge området. Byrummene er vigtige krumtapper i områdets udvikling til at skabe mental sammenhæng til resten af byen og få både folk, som allerede bor i området og folk fra resten af Nykøbing til at bruge området.

Hvilket problem vil I løse med dette projekt?
I hjertet af Østerbro ligger Lindholm, et almennyttigt boligområde, med en høj andel af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet, en høj andel med ikke vestlig baggrund, og et lavt uddannelsesniveau. Parametre som har defineret Lindholm som et udsat område på ghettolisten og givet området et dårligt image.
Bydelens dårlige image gør, at mange fravælger at bo i eller komme til i deres fritid. Områdets dårlige image er dog ret ubegrundet og bygger i vid udstrækning på uvidenhed om området og områdets mange kvaliteter.
Projektets vigtigste formål er at få skabt fokus på områdets mange kvaliteter og få mange flere til at bruge området for derigennem at skabe naturlig sammenhæng og fællesskab til resten af Nykøbing.

Hvad håber I på at få ud af dette udviklingsforløb?
En levende, bæredygtig bydel som har forbindelse og sammenhæng med resten af Nykøbing.

Byrum

Fakta

Arkitekt

Opført
I udviklingsforløb

Bevilling
0 kr.

Anlægssum
0 kr.

Bygherre

Areal

Adresse

Nykøbing , 4800