Logo til print

Esbjerg Udekultur

Projektet Esbjerg Udekultur handler om at skabe et naturligt mødested gennem fritidsliv, kultur og bevægelse og skabe positive fællesskaber i boligområdet Østerbyen.

Hvilket projekt er Udekultur Esbjerg?
Udekultur er et projekt, som skal bidrage til at skabe et mere sammenhængende boligområde i Østerbyen, så børn, unge og voksne får et naturligt mødested med masser af aktiviteter – aktiviteter som inviterer borgere ind i området, så der opstår flere møder på tværs af byens boligområder. Projektet taler ind i Esbjerg Kommunes strategi om at bruge kulturen som løftestang i Esbjerg Østerby, hvor der blandt andet fokuseres på kunst, kultur, leg, bevægelse og fællesskaber.

Hvorfor er projektet vigtigt for jer?
I Østerbyen er der et stort efterslæb i sammenligning med resten af Esbjerg, når det angår rekreative områder - med færre legepladser, færre mødesteder og mindre udviklede grønne områder end i de andre bydele. Det er samtidig en udfordring at fastholde de ressourcestærke beboere i de almennyttige boligforeninger og knap 50% af de potentielle elever i området vælger Præstegårdsskolen fra.
Projektet er derfor ekstrem vigtigt, da en fysisk forandring i kombination med flere aktiviteter, større tilstedeværelse af foreninger og lokale aktører alt sammen er med til at tydeliggøre en udvikling af området, hvor der investeres i mennesker og fællesskaber, og som forhåbentligt kan medvirke til et mere givende fritidsliv for borgerne i området.

Hvilket problem vil I løse med dette projekt?
Udekultur-projektet et ud af flere initiativer, der skal medvirke til at styrke den sociale mobilitet for børn og unge i Østerbyen i Esbjerg.
Mange af områdets børn og unge er ikke inkluderet i foreningslivet, og de er således ekskluderet fra et af de steder, man normalt opfatter som både værdi- og fællesskabende. De unge er rodløse, keder sig og danner ofte uhensigtsmæssige grupper som medfører manglende respekt for andre og begyndende småkriminalitet. Det er vores forventning, at et mødested, som kan danne ramme om mere aktivt og inkluderende fritidsliv, hvor især børn og unge får et helt naturligt sted at indgå i positive fællesskaber, kan bidrage til at få et mere sammenhængende boligområde med højere trivsel blandt børn og unge.
I Udekultur er der derfor et særligt fokus på at få skabt bedre rammer for leg, bevægelse, samvær og naturoplevelser, da det er nogle af de ønsker, som blev afdækket i involveringsfasen. Det vigtigste er dog at matche disse ønsker og drømme med konkrete aktiviteter, der udvikles i samarbejde med skole, dagtilbud og lokale foreninger og kulturaktører, så vi sikrer, at der kommer et bredt ejerskab til området, også efter endt projektperiode.

Hvad håber I på at få ud af dette udviklingsforløb?
Vi har i samarbejde med lokale institutioner, kulturinstitutioner og foreninger planlagt en række prøvehandlinger, som skal give os et billede af, om de funktioner og aktiviteter, som vi har planlagt, også er det, de lokale borgere finder meningsfulde – og så bliver det interessant, om det formår at tiltrække borgere udefra, som vi har en forventning om.

Vi håber derfor, at udviklingsforløbet skærper vores viden om, hvilke funktioner og aktiviteter, der bedst muligt kan hjælpe os til at gøre området mere attraktivt og skabe en fællesskabsfølelse. 

 

 

Byrum

Fakta

Arkitekt

Opført
I udviklingsforløb

Bevilling
0 kr.

Anlægssum
0 kr.

Bygherre

Areal

Adresse

Esbjerg, 6700