Unikt trailcenter - ny nabo til Kongemindet på Rytterknægten

Vejen er nu banet for, at klippeøens top ved Rytterknægten i nær fremtid kan få en nytænkende friluftsfacilitet, der skal være et fælles mødested for aktive naturoplevelser for bornholmerne og øens mange outdoor-turister. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 900.000 kr.

Pressemeddelelse torsdag d. 4. februar 2022
Lokale og Anlægsfonden

Projektet er en del af partnerskabsprojektet ”Danske Trailcentre”, hvor DIF, Lokale og Anlægsfonden og 5 kommuner, har udviklet faciliteter, der skal understøtte at både nuværende og nye brugere kan mødes i naturen omkring aktivt udeliv. Trailcenteret ved Rytterknægten, skal fungere som en introducerende port til det aktive udeliv for de nye besøgende i naturen og løfte serviceniveauet for de mange etablerede brugergrupper. En bærende idé har været at skabe gode rammer om mødet mellem skovens brugergrupper i en facilitet, hvor alle er velkomne. Området rummer i forvejen udsigtstårnet Kongemindet, en mindre cafébygning med offentlige toiletter, parkeringsmuligheder, et bredt udvalg af stier og et større mountainbikeområde med spor i alle sværhedsgrader.

Projektets indhold og udformning er blevet til gennem en meget bred og kreativ brugerinddragelsesproces, styret af Bornholms Regionskommune og arkitekterne, hvor jeg er helt sikker på, at alle de involverede kan se deres input afspejlet direkte i Rytterknægtens kommende trailcenter. Projektet er desuden et stærkt eksempel på et godt samarbejde mellem Naturstyrelsen Bornholm som lodsejer og Regionskommunen som bygningsejer og driftsherre’, siger Jens Øyås Møller, Udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden

Karen-Magrethe Hansen Bager, Direktør DGI Bornholm, fortæller om projektet:
´Naturen er blevet bornholmernes foretrukne bevægelsesarena, og vi tror, at naturen i de kommende år bliver en væsentlig katalysator for sundhed, både fysisk og mentalt. Trailcenteret på Rytterknægten kommer til at spille en væsentlig rolle for begge dele, som et centralt samlingspunkt, der kan understøtte aktivitet og fællesskab på tværs af mange grupper, både foreninger og selvorganiserede. DGI Bornholm har spillet en væsentlig rolle i hele udviklingsprocessen, og vi glæder os til at tage trailcenteret i brug’.

Arkitekturen fletter sig sammen med naturen

Det er Matters Arkitekter, der har tegnet skitserne til Trailcenteret, og det er gjort med en stor forståelse for områdets natur og Rytterknægtens ikoniske placering midt i Almindingen. Trailcenteret består af en platform, der svæver over skovbunden og strækker sine ’arme’ ud i den omkringliggende natur og som indeholder forskellige opholdsmuligheder, zone til cykelservice og opbevaring af diverse udstyr. Det rummer et 100m2 overdækket område, hvor der bliver plads til ophold, depot, spisezone med udekøkken og et formidlingsområde, der skal give de besøgende viden om stier og ruter, og indsigt i områdets natur. Af de 100 m2 bliver 20 m2 af et opvarmet rum, hvor man kan søge ly når vejret bliver for koldt.

Trailcenterets betydning

Trailcenteret ved Rytterknægten adresserer det aktive udelivs stigende popularitet og hensigten er, at det skal medvirke til at sænke barrieren for deltagelse, så de naturuvante finder sig bedre tilpas i naturen gennem et indbydende og trygt udgangspunkt, hvor de kan tage ved lære af skovens øvrige brugere. Trailcenteret vil kunne understøtte aktivt udeliv på og ved Rytterknægten hele året og hermed være et socialt holdepunkt for de mange familier og øvrige brugere, som anvender områdets mountainbikespor og øvrige stier.

Projektet viser en ny form for mødesteder i naturen, hvor der er meget fokus på at skabe bæredygtige faciliteter, der deles på tværs af brugerne, og hvor behovet for opvarmede kvadratmeter er yderst begrænset.

Fakta

Projektet har en etableringsudgift på i alt 2.700.000 kr.

Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 900.000 kr. Den resterende finansiering skal nu tilvejebringes af Bornholms Regionskommune og yderligere fondsstøtte.

Yderligere information

Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, 31759486, jm@loa-fonden.dk

Louise Lyng Bojesen, Naturchef, Bornholms Regionskommune, 56922059 Louise.Lyng.Bojesen@brk.dk

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content