Et nyt unikt maritimt center på Esbjerg Strand skal danne rammen om et stærkt blåt fællesskab, der samtidig kan indfri områdets særlige potentiale for blå aktiviteter.

Det nye center skal give liv og næring til både eksisterende og nye foreninger, til den blå formidling til skole og institutioner, til gæstesejlerne i havnen og til de borgere, der ønsker at komme tæt på havet og de blå aktiviteter. I tilknytning til centeret realiseres en omfattende rekreativ aptering af vandfladen igennem projektet Aqtiv i Esbjerg Strand. Samlet set vil de to projekter give et uovertruffet løft til esbjergensernes muligheder for et blåt fritidsliv. Lokale og Anlægsfonden støtter etableringen af centeret med 5.2 mio. kr.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
torsdag d. 29. oktober 2020

Det kommende maritime center i Esbjerg understøtter danskernes stigende interesse for at være aktive i naturen. I udformningen og udviklingen af projektet har alle projektets parter arbejdet hen imod et stærkt delende hus, hvor mødet mellem husets forskellige brugere er i fokus, og hvor de bebyggede arealer udnyttes bedre. Der er gjort meget ud af at sikre tilgængelighed for alle brugere, og med placeringen ved Esbjerg Strands beskyttede vandflade har projektet en særlig vinkel på at sænke barrieren for deltagelse for alle aldre, i et område hvor vejret ofte er en begrænsning for aktivitet, selv for de øvede.

”Med det maritime center og de omgivende områder ønsker vi at skabe de optimale rammer, der inspirerer og opfordrer til sport, leg, læring og socialt samvær, såvel ude som inde. Centret bliver omdrejningspunkt for mange forskellige aktiviteter, som skal tilrettelægges i samarbejde med brugerne. Foreningslivet er i konstant bevægelse og forandring, derfor er det vigtigt, at der er indtænkt stor fleksibilitet i anvendelsen”, siger formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen.

Selvom Det Maritime Center er beskyttet af en højvandssluse, der kan afskærme Esbjerg Strand imod vandet fra Vesterhavet, så er bygningen designet til, at underetagen kan oversvømmes. Projektet er herved også godt eksempel for Fonden på at designe og håndtere faciliteter til fremtidens vejrforhold og havstigninger. 

I og ved Det Maritime Center kan man opleve alt det blå på nært hold, uanset om man er en fast del af huset, perifert deltagende eller blot forbipasserende.

”Esbjerg Strand skal være et sted, hvor byen møder havet, og hvor borgerne kan komme og opleve, at der emmer af liv, aktivitet og stemning. Maritimt Center på Esbjerg Strand skal bygges til at bruges døgnet rundt. Det betyder, at der skal tænkes robusthed og holdbarhed ind i alle de arkitektoniske og designmæssige løsninger”, siger formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, Søren Heide Lambertsen.

Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent hos Lokale og Anlægsfonden siger om det kommende Maritime Center:Borgerne i Esbjerg får nu endelig et sted hvor de på helt nært hold kan opleve vinden og havets kraft fra en tryg og beskyttet ramme. Centret bliver en central base i det tilknyttede Aqtiv i Esbjerg strand projekt og i Lokale og Anlægsfonden er vi særligt begejstrede for at Esbjerg med dette sted kan skabe et motiverende og levende mødested for eksisterende foreninger, nye foreningsfællesskaber, maritime formidlingstilbud og borgere på egen hånd. De nye faciliteter og stedets naturgivne forhold er så unikke, at det også helt naturligt vil blive et nationalt tilløbsstykke for blå aktiviteter’

Om det Maritime Center
Ønsket med udformningen af det nye center er at skabe en enkel, men poetisk og virkningsfuld facilitet, der åbner sig op mod alle sider af Esbjerg strand. Rent arkitektonisk vil bygningen være opdelt i to funktionsniveauer. I stueetagen etableres ét stort overdækket rum for både, værksted og grej – et sted, hvor man i robuste maritime omgivelser kan passe og pleje grej og både. På førstesalen etableres de sociale rum omkring en fælles plads. Det skal fungere som et mødested, hvor man udveksler erfaringer og viden om havet. Gårdspladsen i midten vil være åbnet mod himlen, og bygningens facade, der er inspireret af træbådens dynamiske linjer, vil beskytte brugeren mod det barske vejr, der ofte huserer i havnebyen.

Projektet er herved også er godt eksempel for Lokale og Anlægsfonden på at designe og håndtere faciliteter til fremtidens vejrforhold og havstigninger. Husets unikke placering på Esbjerg Strand skaber en unik beskyttet ramme om blå aktiviteter, der ydermere forstærkes af det tilknyttede projektet Aqtiv i Esbjerg Strand, der som en enorm udviklings-/aktivitets- og legeplads for blå aktiviteter vil løfte vandsportsmulighederne i Esbjerg til et helt nyt niveau.

Husets rummer godt 1000 m2 depot- og værkstedsfunktioner + godt 600 m2 overdækkende arealer og gårdrum i underetagen. Overetagen udgøres af godt 1000 m2 opvarmede faciliteter + knapt 700 m2 terrasser. 

Projektet har været i arkitektkonkurrence, der blev vundet af WERK & Snøhetta. Visualisering af MIR for WERK & Snøhetta

Projektet har en anlægssum på 54.922.000 kr.

Yderligere info

Jens Øyås Møller, udiklingskonsulent hos Lokale og Anlægsfonden, 32830344

May-Britt Andrea Andersen, formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, tlf. 53 10 50 09

Søren Heide Lambertsen, formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, tlf. 40 12 24 12

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content