Logo til print

7,5 mio. kr. til Skanderborg Søtorv med kultur og universelt design

Skanderborg får et nyt søbad og en ny plads foran byens kulturhus. Projektet kobler bevægelse og kultur sammen på en ny måde og bliver et demonstrationsprojekt, der skal vise, hvordan tilgængelighed for alle kan indarbejdes i arkitekturen, så det fremstår som ”universelt design” med en naturlig, flot og værdig løsning i byggeriet. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 7,5 mio. kr.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Torsdag den 31. august 2017

For fire år siden blev der etableret et mindre pontonbad i Skanderborg Sø. Lige foran byens markante hvide kulturhus. Søbadet i den lille, midlertidige version blev hurtigt en stor succes og derfor er tiden nu kommet til at etablere et rigtigt søbad, der kan fungere som støttepunkt for mange flere aktivitetsmuligheder i, på og ved vandet. Søbadet bliver på 1.900 m². Det får tre mindre beskyttede svømmebassiner og giver adgang til en større svømmebane ude i selve søen. Søbadet udstyres også med udspring fra tre og fem meter vipper placeret ud mod søen. Badet vil også understøtte idrætsgrene som SUP (Stand Up Paddling) og kajakpolo. Der kommer sauna og bedre forhold til vinterbadere samt et mødelokale. Søbadet får så bred en brugergruppe og funktionalitet, at det har fået betegnelsen Skanderborg Søtorv.

Oplagt at sammenkæde idræt og kultur
Med placeringen nærmest for foden af kulturhuset er det oplagt at sammenkæde idrætsaktiviteterne omkring søbadet med nye muligheder for udendørs kulturaktiviteter. Derfor kobles det kommende søbad sammen med ”Kulturløberen”, der bliver navnet på et kulturtorv, som udstyres med en række unikke roterende møbler, der både kan bruges til dagligt ophold og som støtte til arrangementer og events. Kulturløberen bliver på 910 m², der rækker ud mod både søbadet og trappen foran kulturhuset. Faktisk er en udvidelse af kulturhuset på 672 m² også en del af projektet, da der bl.a. kommer nye udsigts- og opholdsmuligheder i bygningen.

Innovativt universelt design
Som en vigtig del af arkitekturen, bliver både søbadet og kulturtorvet tegnet med blik for det, man kalder ”universelt design”. Projektet bliver et markant demonstrationsprojekt, der med innovative, varierede og ligeværdige løsninger, skal vise, hvordan et spændende og attraktivt byrum kan bygges så det giver alle mulighed for at få adgang til det bl.a. på tværs af funktionsevne og alder.

I alt koster projektet 27,6 mio. kr. at etablere. Skanderborg Kommune og Kulturhuset Skanderborg bidrager med en del af pengene. Lokale og Anlægsfonden har medvirket til udviklingen af projektet og støtter det nu med 7,5 mio. kr. Projektet er tegnet af arkitekterne fra Møller & Grønborg, GPP Arkitekter og ONV Arkitekter i samarbejde med NIRAS Rådgivende Ingeniører.

Jørgen Gaarde, borgmester, Skanderborg Kommune, siger om projektet:

”Det er et meget flot bidrag, som Lokale og Anlægsfonden skyder i projektet. Det giver en stærk tro på, at vi også kan få den sidste del af finansieringen på plads. Projektet er helt i tråd med de anbefalinger, som udvalget for Skanderborg midtby tidligere har afleveret til byrådet. Og jeg er sikker på, at Søtorvet bliver et fantastisk aktiv for midtbyen, som vil tiltrække flere mennesker til, og gøre det muligt at få nye oplevelser.”  

Ebbe Larsen, formand for Kulturhuset Skanderborg, siger om projektet:

”De nye muligheder, som Søtorvet og Kulturløberen giver, vil i den grad supplere de mange kvaliteter, som Kulturhuset i forvejen har. Vi får et markant og spændende område med rum til både afslapning og oplevelser. Søtorvet skaber nye muligheder for aktiviteter året rundt med både sommer- og vintersvømning og søsport som kajak og kano-sejlads.”

Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

”Projektet bygger videre på en række erfaringer, Lokale og Anlægsfonden har draget fra tidligere udendørs badefaciliteter, og får en spændende placering midt i Skanderborg. Den nære kobling mellem søbadets og kulturhusets aktiviteter er helt enestående og vil give et meget værdifuldt urbant miljø for byen. Endelig ser vi frem til at være med til at vise, hvordan universelt design kan løfte et byrums arkitektur og brugervenlighed til et niveau, der ikke er set tidligere.”

Yderligere oplysninger
Jørgen Gaarde, borgmester, Skanderborg Kommune, 4022 6140
Ebbe Larsen, formand for Kulturhus Skanderborg, 2826 3698
Anna Hassel, arkitekt, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0351 / 2612 3622

Download illustrationer i højopløsning fra Møller & Grønborg, GPP Arkitekter og ONV Arkitekter

Se video om projektet fra Skanderborg Kommune