Logo til print

1,5 mio. kr. til Karup Kultur- og Forsamlingshus

Karup Kultur- og Forsamlingshus skal moderniseres, så det bliver et spændende sted for børn, unge og voksne. Huset skal ikke kun være for Karup, men blive et sted, der samle hele oplandet omkring Karup. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 1,5 mio. kr.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Torsdag den 2. november 2017

Lektiecafé, computerspilsfester, mødregrupper og foredrag i Lions Club. Der er ingen grænser for de mulige brugergrupper, og det er derfor en bredspektret behandling, der bliver taget fat på, når Karup Kultur- og Forsamlingshus skal moderniseres med både en ombygning af det eksisterende hus og en ny tilbygning.

I Karup er der i tre år blevet arbejdet på at udvikle et nyt koncept for forsamlingshuset. Med inspiration i Lokale og Anlægsfondens tidligere projekter med moderniseringer af forsamlingshuse, står folkene i Karup nu med et stærkt bud på, hvordan deres Kultur- og Forsamlingshus kan blive et samlingssted for alle generationer fra morgen til aften. Det er håbet, at huset kan være med til at redde det lokale liv i og omkring Karup, der som mange andre mindre byer kan være truet af borgernes fraflytning.

Med moderniseringen vil Karup Kultur- og Forsamlingshus kunne tilbyde noget for alle. Børn og unge kan samles omkring brætspil, musik, klatring og computerspilsfester. Voksne kan mødes omkring musik og foredrag, borgermøder og generalforsamlinger i foreningslivet. Det bliver muligt at tilbyde gode faciliteter til sociale aktiviteter for mødregrupper, pårørende til udsendte soldater og ensomme borgere og ældre. Aftenskolernes tilbud om madkurser bliver centrale og kan føre til gode traditioner for fællesspisning.

Ny tilbygning og nyt køkken
Den nye tilbygning på 175 m² udstyres med markante gavle og store glasfacader, som vil skabe et godt lysindfald. Det bliver muligt at styre lysindfaldet ved hjælp træpaneler på skinner. Tilbygningen får en foyer, der særligt er tænkt som et nyt mødested for børn og unge, og det bliver tydeligt i foyerens lounge-interiør. Tilbygningen kan deles i helt op til tre aktivitetsrum, så det bliver muligt at afvikle mange forskellige aktiviteter på samme tid.

Den eksisterende bygning på 596 m² bliver moderniseret og særligt køkkenet bliver ombygget, så det kan benyttes af både daglige brugere og til store fælles arrangementer. De eksisterende sale beholdes som de er. Hele moderniseringen tager sigte på at lette adgangen og brugen for gangbesværede og handicappede, hvilket har været et særligt ønske fra byens beboere. For at skabe plads til byggeriet er en naboejendom til den nuværende bygning i Bredgade 17 blevet købt med det formål at rive den ned.

I alt koster projektet 7,2 mio. kr. at etablere. Viborg Kommune støtter med 2 mio. kr. som en del af byfornyelsen af Karup. Lokalt er der allerede indsamlet 300.000 kr. Lokale og Anlægsfonden har deltaget i udviklingen af projektet og støtter nu etableringen med 1,5 mio. kr. Projektet er tegnet af Rambøll Arkitekter.

Pia Hornemann Dohn, formand for Karup Kultur- og Forsamlingshus, siger om projektet:

”Støtten fra Lokale og Anlægsfonden er helt fantastisk, og den har stor betydning for realiseringen af vores projekt. Med dette tilsagn forventer vi, at andre fonde også støtter op omkring projektet. Lokalt har vi fået en rigtig god opbakning og mange positive tilkendegivelser, hvilket styrker os i troen på, at arbejdet med at modernisere og nytænke vores kultur- og forsamlingshus er det helt rigtige for vores by og for området i det hele taget. Vi glæder os til at få mere liv i midtbyen i dagtimerne, når projektet er færdigt.”

Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

”I Karup er der blevet kigget godt på Lokale og Anlægsfondens tidligere udvikling af moderne forsamlingshuse forskellige steder i landet. Det har været medvirkende til at skabe en idé med moderniseringen, som retter sig mod en stor gruppe af brugere, der alle vil kunne nyde godt af et moderne sted at samles til hverdag og fest. For en relativt begrænset økonomi er det muligt at fastholde og udvide forsamlingshusenes traditionelle værdi som omdrejningspunkt for mindre lokalsamfund.”

Yderligere oplysninger

Anna Hassel, arkitekt, Lokale og Anlægsfonden, 32830351 / 26123622
Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0330 / 4059 2004
Pia Hornemann Dohn, Formand for Karup Kultur- og Forsamlingshus, 21921652