Logo til print

Oversigt

Projekter mellem 100.000 - 1.200.000 kr.

Det er muligt at få støtte til mindre opholdsfaciliteter med samlet etableringsudgift mellem 100.000 kr. og 1.200.000 kr. Der kan gives op til en tredjedel af den samlede etableringsudgift i støtte. Dog højest 180.000 kr.

Støtten gives til opholdsfaciliteter inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål. Ved opholdsfaciliteter forstås rammer for sociale aktiviteter, samvær og foreningsliv, der naturligt knytter sig til en aktivitet inden for eksempelvis børne- og ungdomsaktiviteter, idræt, friluftsliv, musik, teater og dans. Opholdsfaciliteter kan fx være klublokaler, spejderhytter, forsamlingshuse og kulturhuse.

Hvem kan søge?

Alle former for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der vil bygge og drive faciliteter uden privatøkonomiske interesser.

Det støtter vi

 • 1Nybyggeri

  Vi støtter nybyggeri af opholdsfaciliteter inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål.

 • 2Udbygning og ombygning

  Vi støtter udbygning og ombygning af eksisterende opholdsfaciliteter til idræt, kultur og friluftsliv og andre fritidsformål. Det kan være egentlige udbygninger og større ombygninger, men det kan også være mindre ombygning af fx et depotrum til klublokale. Det er dog ikke tilstrækkeligt med en ombygning, der skal også være en væsentlig udvidelse af areal til ophold.

 • 3Køb af mindre ejendom

  Vi støtter køb af mindre ejendom som fx tidligere boliger, butikslokaler eller industri, der kan benyttes som opholdsfaciliteter inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål.

 • 4Multibaner

  Vi støtter multibaner, men bemærk, at multibaner højst kan støttes med 100.000 kr. For at opnå støtte skal multibaner leve op til følgende kriterier:

  Banen er multifunktionel, dvs. med mulighed for forskellige boldspil og bevægelsesaktiviteter.Der er aktivitetsmuligheder både på langs og på tværs af banen.Sociale opholdsmuligheder er integreret i banens udformning.Banen måler minimum 13 x 21 meter.Banen fremstår åben og frit tilgængelig.Banen kan ikke forhåndsreserveres/bookes ud over almindelig skoletid (hverdage kl. 8 - 15)Brugerne skal sikres indflydelse på banens anvendelse.Banen er i funktion i mindst 10 år.Se vejledende eksempler på multibanens udformningFremtidens multibaner

 • 5Aktivitetspladser

  Vi støtter aktivitetspladser, men bemærk at aktivitetspladser kun kan opnå støtte, hvis de opfylder følgende kriterier:

  Aktivitetspladserne er multifunktionelle, dvs. med faciliteter, der understøtter flere forskellige aktiviteter som boldspil, bevægelsesaktiviteter, friluftsaktiviteter, fitness- og fysiske træningsaktiviteter samt idrætslige lege.Aktivitetspladserne appellerer til bevægelse i en bred brugergruppe på tværs af aldersskel.Der er overdækkede sociale opholdsmuligheder i umiddelbar sammenhæng med aktivitetsarealerne.Aktivitetspladserne og de enkelte aktivitetsmuligheder placeres åbent og frit tilgængeligt.Faciliteterne kan ikke forhåndsreserveres ud over almindelig skoletid (hverdage ml. kl. 8-15).Brugerne skal sikres indflydelse på aktivitetspladsernes anvendelse.Aktivitetspladserne er i funktion i mindst 10 år.

 • 6Handicaptilgængelighed

  Vi støtter forbedret handicaptilgængelighed til opholdsfaciliteter inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål. Det kan fx være ramper og handicaptoiletter. Der gives dog ikke støtte til offentlige bygninger, da handicaptilgængelighed til kommunale og andre offentlige bygninger betragtes som en offentlig opgave.

Det støtter vi ikke

Påbegyndte eller færdige projekterAlmindelig renovering og vedligeholdelseProjekter uden en økonomisk eller juridisk ansvarlig personPrivat ejede faciliteterFaciliteter, der primært er til brug for skoler, undervisning eller børnepasningLegepladser (med mindre, der er særlige aktivitetsmuligheder)Udendørs fitnessanlæg med mindre det er del af en større aktivitetspladsIdrætsredskaber, andre rekvisitter, inventar, løsøre med videreBoligerServicefaciliteter (fx køkken, bad og depot)Tekniske løsninger til lys, lyd og varme

 

Projekter over 1.200.000 kr.

Det er muligt at få støtte til projekter med etableringsudgifter på over 1.200.000 kr. Projekterne skal være af høj arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere den fremtidige udvikling på støtteområdet og skabe bedre og nye muligheder for aktivitet. Støttebeløbene kan variere, men udgangspunktet vil være 15–25 procent af etableringsudgiften. Det kan dog i særlige tilfælde være op til 33 procent.

Der lægges vægt på, at der er et lokalt engagement i planlægning, finansiering og drift. Rammerne for aktiviteterne i projekterne skal tage udgangspunkt i frivilligt arbejde. Det er vigtigt, at der er forskellige brugergrupper involverede og at de på demokratisk vis har indflydelse på aktiviteterne.

Hvem kan søge?

Alle former for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der vil bygge og drive støttede faciliteter uden privatøkonomiske interesser.

Hvad kan man søge?

 • 1Etableringstilskud

  Etableringstilskud er et kontant tilskud, der kan variere fra projekt til projekt. Fonden forventer kommunal opbakning til projektet.

 • 2Lån

  Lån skal normalt være afviklet inden for 20 år. Et lån kan være annuitetslån eller serielån. Lånene kan være med fast eller variabel rente. Rentesatsen på Fondens lån fastsættes ud fra markedsvilkårene på tidspunktet for lånets udbetaling. Der ydes kun lån til økonomisk bæredygtige projekter, som kan sikre betaling af renter og afdrag - og mod pant og anden sikring i faciliteten.

  Lån skal anvendes til at iværksætte nye projekter. Der bevilges ikke lån til at omlægge eller indfri eksisterende lån. Fonden er ikke en bank og skal ikke konkurrere med de kommercielle finansieringsinstitutter. Derfor yder Fonden som udgangspunkt kun lån i de tilfælde, hvor et finansieringsinstitut kræver garanti, som kan begrænse projektets gennemførelse.

 • 3Rådgivning

  Rådgivning er en tredje støttemulighed. Fonden har både internt og hos eksterne samarbejdspartnere oparbejdet en viden, som kan tilbydes alle. Også til projekter, der ikke umiddelbart opfylder kravene for at kunne modtage etableringstilskud eller lån.

  Rådgivning gives dels i form af generel inspiration, dels gennem specifik rådgivning og vejledning i forhold til konkrete projekter. Endvidere kan Fonden efter konkret ansøgning tilbyde kvalitetsvurdering af projekter med brug af eksterne rådgivere.

Det støtter vi

NybyggeriUdbygningOmdannelse af eksisterende anlægIndendørs faciliteterUdendørs anlæg

Vi støtter faciliteter til

 • 1Idræt

  Vi støtter fx følgende typer faciliteter til idræt og lægger vægt på multifunktionalitet med flere brugergrupper alle steder:

  IdrætshallerIdrætshuseGymnastikhuseHavnebade, havbade og andre åbne badeanlægSvømmehallerGadeidrætsfaciliteter som fx anlæg til skatere, parkourudøvere og andre.Aktivitetsområder i byrumSkøjteanlægKlubhuseAnlæg, der eksperimenterer med traditionelle monofunktionelle facilitetstyper, som fx fodboldanlæg, atletikanlæg og tennisanlæg.Støttepunkter i naturen og i byrum til fx triatlon, løb, kajak og kano

 • 2Kultur

  Vi støtter fx følgende typer faciliteter til kultur og lægger vægt på multifunktionalitet med flere brugergrupper alle steder:

  KulturhuseBørnekulturhuseForeningsdrevne biograferTeatreDansehuseDansepladserSpillesteder og øvelokalerStreetkultur

 • 3Friluftsliv

  Vi støtter fx følgende typer faciliteter til friluftsliv og spejderaktiviteter i både natur og bymiljø og lægger vægt på multifunktionalitet med flere brugergrupper alle steder:

  SpejderhytterSpejderhuseNaturrumStøttepunkter til friluftsliv og spejderaktiviteterAktivitetscentre

Det støtter vi ikke

Påbegyndte eller færdige projekterAlmindelig renovering og vedligeholdelseProjekter uden en økonomisk eller juridisk ansvarlig personPrivat ejede faciliteterFaciliteter, der primært er til brug for skoler, undervisning eller børnepasningProjekter, hvis primære formål er overnatningIdrætsredskaber, andre rekvisitter, inventar, løsøre med videreBoligerServicefaciliteter (fx køkken, bad og depot)Tekniske løsninger til lys, lyd og varme