Logo til print
Ansøger

Processen

Læs i øvrigt om støttemuligheder på vores hjemmeside: Det Støtter Vi

Projekter mellem 150.000 - 1.500.000 kr.

 • 1Du sender en ansøgning

  Ansøgning til Lokale og Anlægsfonden kan kun ske digitalt via fondens ansøgningssystem. Der er ingen ansøgningsfrist, da vi foretager en løbende sagsbehandling. Der må normalt forventes en sagsbehandlingstid på op til to måneder fra ansøgningen er modtaget med de nødvendige bilag.

  Før ansøgningen afsendes skal nedenstående dokumenter vedhæftes:

  En finansieringsplan, der i den udstrækning, det er muligt, skal dokumenteres Projektbudget baseret på indhentede tilbudSenest afsluttede årsregnskab for foreningenOplysning om ejerforholdVedtægter eller lignende for foreningenFor lejede lokaler skal en lejekontrakt eller brugsaftale, der er uopsigelig i mindst 10 år, vedlæggesSkitser med kvadratmeterangivelse over det, der tænkes bygget. Er det en ombygning, skal der foreligge både en skitse over eksisterende og kommende forhold

 • 2Vi vurderer din ansøgning

  Når vi modtager en ansøgning, sender vi straks en e-mail, om at ansøgningen er modtaget.

  Senest fem hverdage efter, at vi har modtaget ansøgningen, giver vi besked om, hvad der videre skal ske i sagen.

 • 3Vi behandler din ansøgning

  Når vi har modtaget alle oplysninger i forhold til jeres projekt, kan bestyrelsen behandle jeres ansøgning. Senest tre hverdage efter bestyrelsesmødet vil I modtage resultatet af bestyrelsens behandling af jeres ansøgning. Bestyrelsen holder møde ca. seks gange årligt.

 • 4Vi bevilger støtte

  Tildeles projektet støtte, vil I modtage en e-mail med et link til en bevillingsskrivelse, som I skal godkende via ansøgningssystemet senest en måned efter, at bevillingen er tildelt.

 • 5Du begynder dit byggeri

  I skal påbegynde byggeriet senest 1 år efter bevillingsdatoen.

 • 6Du indsender materiale til udbetaling af støtte

  Udbetaling af støtte finder sted, når der foreligger underskrevet byggeregnskab med de for byggeriet nødvendige tilladelser. Byggeregnskabet skal underskrives af foreningens formand og interne revisor og indsendes sammen med den revisionsinstruks, som blev fremsendt sammen med bevillingsskrivelsen. Ved køb af ejendom skal der foreligge endeligt skøde. Ved leje skal der foreligge en lejekontrakt eller en brugsaftale.

 • 7Vi udbetaler støtten

  Når alle de relevante oplysninger for et færdigt byggeri er afleveret til os i vores ansøgningssystem, udbetaler vi støtten til projektet.

 

Projekter over 1.200.000 kr.

 • 1Du sender din ansøgning

  Når du skal i gang med et projekt, er det en god idé at ansøge os om støtte på et tidligt tidspunkt. Ansøgning til Lokale og Anlægsfonden kan kun ske digitalt via fondens ansøgningssystem. Der er ingen ansøgningsfrist, da vi foretager en løbende sagsbehandling.

  Hvis du er i tvivl om projektet er inden for vores støtteområde, så send os en e-mail eller ring til os, før du sender ansøgningen via vores ansøgningssystem.

  Hvis du ved ansøgningen minimum vedlægger en projektbeskrivelse, forslag til finansiering og nogle skitsetegninger, kan vi meget tidligt i forløbet give dig en tilkendegivelse af, om dit projekt er på rette spor, eller om der skal foretages ændringer. Det er en vigtig tilkendegivelse, da du ellers risikerer at bruge tid og penge på udarbejdelse af materiale til en ansøgning, som vi ikke umiddelbart vurderer egnet til støtte. Foreninger, fonde og selvejende institutioner og andre organiseringsformer skal også sende organisationens vedtægter.
  For at forstå, hvad vi kræver af projekter, der får støtte, vil vi råde dig til at læse fokuspunkterne for Lokale og Anlægsfondens vurdering.

  Download Fokuspunkter for Lokale og Anlægsfondens vurdering

 • 2Vi modtager din ansøgning

  Når vi modtager en ansøgningen, sender vi straks en e-mail, om at ansøgningen er modtaget. Vi vurderer ansøgningen inden for fem hverdage efter modtagelsen. Vi vurderer om ansøgningen er inden for vores støtteområde eller ej. Vores vurdering er ikke det samme som tilsagn om støtte, men er blot et udtryk for, om vi kan arbejde videre med ansøgningen.

  Vi kan i denne del af processen bede om supplerende oplysninger, som vi mangler i en første vurdering af projektet. Ønsket om supplerende oplysninger kan også opstå, når vi er gået i gang med en første vurdering af de beskrivelser og det materiale I har sendt til os.

  I den første gennemgang af ansøgningen afvises nogle projekter administrativt, hvis de falder uden for vores støtteområde, eller det betragtes som udelukket, at de kan bearbejdes til at opnå støtte.

  Vores anmodning om flere oplysninger til videre vurdering af ansøgningen, eller en administrativ afvisning, vil du normalt få fra os inden for tre uger.

 • 3Vi vurderer dit projekt byggeteknisk

  Vi fortsætter dialogen med jer i en afklaring af jeres projekt. Er projektet inden for rammerne af, hvad vi støtter, foretager vores eksterne rådgivere en byggeteknisk forhåndsvurdering af projektet på både det arkitektoniske og funktionelle område. Den byggetekniske forhåndsvurdering indgår i vores samlede forhåndsvurdering af projektet. Denne vurdering giver et fingerpeg om, hvorvidt projektet vil have mulighed for at kunne opnå støtte.

  Vi giver dig forhåndsvurderingen inden for en måned efter, at vi har de nødvendige oplysninger i hænde.

  Hvis jeres projekt ikke kan opnå støtte, vil I naturligvis fortsat kunne gøre brug af vores råd til jer vedrørende jeres projekt.

  Download en liste over de oplysninger, vi har brug for til forhåndsvurderingen:

  Tjekliste til forhåndsvurdering af anlægsprojekter


  Tjekliste til forhåndsvurdering af byggeprojekter

 • 4Du beskriver dit projekt i detaljer

  Opfylder dit projekt vores kvalitetskrav, er næste skridt at udarbejde et mere detaljeret projekt til en udvidet byggeteknisk kvalitetssikring hos vores eksterne rådgivere. I projektet bør du indarbejde vores krav og anbefalinger fra forhåndsvurderingen.

  I løbet af denne mere detaljerede byggetekniske gennemgang skal vi bruge et materiale på niveau med et forprojekt/myndighedsprojekt (materialet der ligger til grund for en licitation).

  Som regel har vi brug for cirka en måned til at lave en udvidet byggeteknisk gennemgang af et projekt, hvis alle de nødvendige oplysninger foreligger. Oftest vil der dog være brug for, at I undervejs uddyber visse områder af projektet.

  I kan her downloade listen med de nødvendige oplysninger til en fuld vurdering, der viser hvilket materiale vi har behov for i forbindelse med en byggeteknisk kvalitetssikring.

  Download Tjekliste til fuld vurdering af anlægsprojekter


  Download Tjekliste til fuld vurdering af byggeprojekter

  Det er på dette tidspunkt i processen også vigtigt at huske på de mange vigtige dele Fokuspunkter for Lokale og Anlægsfondens vurdering, og se på, hvordan det passer med dit projekts materiale.

  Download Fokuspunkter for Lokale og Anlægsfondens vurdering

 • 5Vi vurderer din projektbeskrivelse

  Når projektet er kvalitetssikret, og de endelige forhold omkring økonomi, projektets indhold og organisering er afklaret, kan jeres ansøgning behandles i Fondens bestyrelse. Bestyrelsen holder møde ca. seks gange årligt.

 • 6Vi bevilger støtte

  Senest tre hverdage efter bestyrelsesmødet vil I modtage resultatet af bestyrelsens behandling af jeres ansøgning. Tildeles projektet støtte, vil I modtage en e-mail med et link til en bevillingsskrivelse, som I skal godkende via ansøgningssystemet senest en måned efter, at bevillingen er tildelt.

 • 7Du begynder dit byggeri

  Du skal påbegynde byggeriet senest 1 år efter Fondens bevillingsdato.

 • 8Vi udbetaler støtten

  Når halvdelen af udgifterne til projektet er afholdt, vil du, medmindre andet er aftalt, kunne få udbetalt et acontobeløb på halvdelen af vores støtte. Den resterende del af støtten til projektet kan udbetales, når projektet er færdigt, og der foreligger de nødvendige myndighedsgodkendelser.