Logo til print

REGNSKABSCHEF TIL LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

Vil du være med til at holde styr på de knap 90 mio. kr., vi årligt uddeler til fremtidens mødesteder i fritidslivet, så skal du søge stillingen som vores nye regnskabschef. Lokale og Anlægsfondens regnskabschef går på pension efter 14 år i fonden. Derfor søger vi en ny dygtig kollega, der har lyst til at være en del af holdet og holde styr på fondens økonomi, controlling og ledelsesrapportering.

Stilling
Du tilbydes en stilling med både drifts- og udviklingsopgaver i en spændende organisation, der er med til at udvikle rammerne for fritidslivet. Du tilbydes en central funktion i Lokale og Anlægsfonden tæt på fondens ledelse og med en stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.

Du kommer til at arbejde med alle aspekter af fondens økonomistyring og regnskabsvæsen lige fra bogføring, budgetlægning og ledelsesrapportering til at agere som sparringpartner om fondens mange forskellige projekter. Du vil referere til fondens kommende sekretariatschef, der ansættes i en nyoprettet stilling, og have et tæt samarbejde med alle i fonden.

Dine arbejdsopgaver bliver hovedsageligt følgende:

  • Du får ansvaret for at holde styr på fondens økonomi. Stillingen rummer et bredt spektrum af opgaver, herunder både klassiske økonomi- og regnskabsopgaver som bogføring, afstemning, løn- og ferieadministration, budget og regnskab og også løbende strategisk rapportering og rådgivning til fondens ledelse og bestyrelse.

  • Du vil samtidig få mulighed for at sætte din økonomiske viden i spil i samarbejde med fondens udviklingskonsulenter om økonomien i de enkelte projekter, fonden støtter.

  • Økonomifunktionen står over for en videreudvikling og fortsat forbedring af fondens økonomistyring gennem bl.a. en modernisering og øget anvendelse af it. Denne udvikling vil du skulle være med til at drive og sætte dit præg på.

Der er tale om en stilling med betydelig selvstændighed samtidig med, at du skal være en del af det stærke fællesskab i fonden.

Om dig
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende – det er vigtigere for os, at du har erfaring fra tilsvarende opgaver og mod på at kaste dig over noget nyt.

Vi forestiller os, at du minimum har nogle års erfaring og et indgående kendskab til regnskab og økonomistyring, gerne med erfaring fra en institution, anden statslig eller kommunal forvaltning eller fra revisionsfirma eller lignende. Vi lægger desuden vægt på, at du:

  • Har styr på intern økonomistyring og motiveres af orden i penalhuset. Samtidig skal du have blik for og mod på løbende udvikling og forbedring af fondens økonomifunktion.

  • Har erfaring med basal bogføring og har erfaring med at administrere løn og øvrig drift.

  • Er serviceminded og sætter en ære i at gøre en forskel og skabe gode resultater i samarbejde med dine kollegaer.

Om Lokale og Anlægsfonden
Lokale og Anlægsfonden er en statslig selvejende institution under Kulturministeriet. Vi støtter fremtidens mødesteder i fritidslivet gennem både rådgivning, sparring og vejledning samt konkrete bevillinger. Konkret udvikler vi fysiske faciliteter inden for idræts-, kultur- og friluftslivet.

Lokale og Anlægsfonden holder til i Nyborg i et tidligere DSB-værksted, der i dag danner en moderne ramme om sekretariatets 15 ansatte. Der er højt til loftet, udsigt over vandet og et særdeles godt og aktivt kollegaskab.

Ansættelsesvilkår
Vi ønsker at besætte stillingen fra den 1. december 2022. Du bliver ansat efter relevant overenskomst alt efter din uddannelsesmæssige baggrund. Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer pr. uge. Ansættelsesstedet er Lokale og Anlægsfonden, Holmens Boulevard 13, 5800 Nyborg.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Jon Gerner på telefon +45 31 22 77 72

Du kan også læse mere om Lokale og Anlægsfonden på vores hjemmeside www.loa-fonden.dk

Sådan søger du
Send din ansøgning, CV og eksamensbevis til os på job@loa-fonden.dk senest den 18. oktober 2022. Vi forventer at holde samtaler i starten af uge 43.

Der vil indgå ekstern bistand i forbindelse med udvælgelsesprocessen, og der kan indgå en case i forbindelse med ansættelsesprocessen.