Logo til print

Nyt notat: Pigers alder har stor betydning for deres idrætsvaner

Der er stor forskel på teenagepigers brug af idrætsfaciliteter. De ældste teenagepiger dyrker idræt i fitnesscentre og naturen, mens idrætshaller og gymnastiksale er de yngste pigers favorit, viser nyt notat om pigers idrætsvaner.

Torsdag den 7. september 2017
Af: Anna Rex Wittig, faglig formidler, Lokale og Anlægsfonden

Der er stor forskel på de yngste og ældste pigers idrætsmønstre, og det gælder også deres brug af idrætsfaciliteter.

Blandt de 16-19 årige teenagepiger indtager fitnesscentre førstepladsen som den mest populære facilitet (48 pct.) efterfulgt af naturen (43 pct.).

Ser man på de yngste teenagepiger i alderen 10-12 og 13-15 år tegner der sig et helt andet billede, hvor almindelige idrætshaller er den primære idrætsfacilitet (55 og 54 pct.) efterfulgt af gymnastiksale (51 pct.).

Det viser et nyt notat "Pigers idrætsvaner" fra 2017 blandt 10-19 årige, som Idrættens Analyseinstitut har lavet for Lokale og Anlægsfonden. Notatet bygger på et særudtræk af Danskernes motions- og sportsvaner 2016.

Teenagepigernes alder afspejler deres aktivitetsvalg
Der er markant forskel på teenagepigernes motiver for at dyrke idræt, som for størstedelen af de yngste handler om at have det sjovt og for de ældste er relateret til udseendet.

”Der er en stigende tendens til, at teenagepigerne allerede fra 13-15 års alderen siger, at de dyrker idræt for at træne kroppen og for at holde sig i form. Et motiv der altså handler om, at man skal se godt ud,” siger Trygve Laub Asserhøj, analytiker hos Idrættens Analyseinstitut og forfatter til notatet om pigers idrætsvaner.

Pigernes motiver afspejler sig i deres valg af aktiviteter, som for de fleste piger foregår udenfor foreningerne, når de bliver ældre.

Størstedelen af de 10-12 årige går til svømning (40 pct.) efterfulgt af gymnastik (36 pct.). Blandt næsten halvdelen af de 16-19 årige er løb den mest populære aktivitet (49 pct.) efterfulgt af styrketræning (48 pct.), men vandreture og aerobic vinder også frem.

”Naturen er populær, fordi den altid er åben. Det er et rum, hvor der er plads til at være sig selv og dyrke aktiviteter, når det passer. I naturen kan man søge ud og være sig selv uden at føle, man står til skue for alle, der går forbi. Det tror jeg passer mange teenagepiger bedre,” siger Trygve Laub Asserhøj.

Sidsel Hye-Knudsen, projektmedarbejder og ansvarlig for netværk om piger, ungdomsliv og idrætsfaciliteter i Lokale og Anlægsfonden siger om notatet: 

”Vores erfaring er, at det er svært at aktivere pigerne. Når man bygger idrætsfaciliteter til piger, så indtager de ikke bare selv rummet. Notatet understreger derfor vigtigheden af ikke at kigge på teenagepigerne som én samlet gruppe, men at differentiere både aldersmæssigt og geografisk, når man arbejder med at udvikle og bygge faciliteter til piger.” 

Se videointerviews med Trygve Laub Asserhøj fra Idrættens Analyseinstitut

Pigers idrætsdeltagelse og aktivitetsvalg


Pigers brug af idrætsfaciliteter Idrætsfaciliteter til piger


Lokale og Anlægsfonden har siden 2005 haft et særligt fokus på det kvindelige køn i idrættens rum, og siden 2015 har det været et af Lokale og Anlægsfondens indsatsområder at fokusere på "udendørs anlæg og andre faciliteter, som i særlig grad appellerer til piger".

Temaet byder på de erfaringer og den viden, der er indsamlet i løbet af denne periode, og der vil være inspiration at hente for alle, der skal bygge faciliteter til det kvindelige køn og især teenagepigerne.

Læs mere

Fra Ringkøbing Svømmehal