Logo til print

Nyt idékatalog: Sådan kan forskellige foreninger leve sammen

Hvordan kan det samme rum indrettes til mange forskellige slags brugere i foreningslivet? Et nyt idékatalog giver inspiration til løsninger på det spørgsmål, der bliver mere og mere aktuelt i takt med, at foreningerne mangler plads og derfor flytter sammen i nedlagte skoler og andre offentlige bygninger.

Det danske foreningsliv trives og har det godt, men det betyder også, at mange foreninger mangler plads og lokaler. Kommunerne vil gerne understøtte det stærke foreningsliv, men kan ikke henvise til ledige lokaler på fx skoler. Der er ikke så meget ledig plads i folkeskolernes værelser om eftermiddagen, da de i øget grad bliver brugt af skolerne selv. Over hele landet tænker foreninger og kommuner derfor i at sammenlægge, dele og kombinere lokaler og traditionelle klubhuse. Der arbejdes også med mange planer om at omdanne tomme offentlige bygninger til nye foreningslokaler.

For at hjælpe de processer på vej, har Lokale og Anlægsfonden sammen med Aart Architects og Aarhus Kommune Sport & Fritid, skabt konceptet ”Foreningsbasen”. Foreningsbasen præsenteres i et nyt idékatalog, der giver inspiration til, hvordan foreninger og kommuner i praktisk håndterer sammenlægninger og hvordan de samme lokaler bruges til forskellige fritidsinteresser.

Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden, siger om konceptet Foreningsbasen:
”Foreningsbasen er et bud på, hvordan flere foreninger kan leve sammen, og dele de samme rum til deres forskellige aktiviteter på en god og fleksibel måde. Vi ser et stort ønske og behov for, at flere foreninger kan dele de samme faciliteter, og de fleste kommuner vil gerne undgå, at foreningslokaler står tomme meget af tiden, hvilket nogle gange er situationen, hvis de kun benyttes af en enkelt forening. Foreningsbasen er på samme tid et koncept, der overordnet skitserer, hvordan brugerne kan organisere sig i en fælles bygning, og en guide med inspiration til, hvordan de enkelte rum kan indrettes, så de kan bruges hele dagen af flere foreninger.”