Logo til print

Ny forskning: Fremtidens idrætsfaciliteter

To nye notater fra forskningsprojektet ”Fremtidens Idrætsfaciliteter” undersøger idrætsanlægs benyttelse, brugernes tilfredshed og styringsformer for idrætsanlæg i Danmark.

Af: Anna Rex Wittig, faglig formidler, Lokale og Anlægsfonden

Et stort forskningsprojekt skal frem mod 2019 give mere viden om, hvordan idrætsfaciliteterne i Danmark fungerer for at udvikle og optimere faciliteterne på et styrket grundlag.

Nu samler to nye notater op på de første forskningsresultater fra projektet, som Institut for Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut står bag med støtte fra Lokale og Anlægsfonden og TrygFonden.

To nye forskningsnotater
De to notater ”Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed” og ”Organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg i Danmark” viser bl.a., at kommuner bruger meget forskellige styringsformer i landets idrætsanlæg, og at bookingen af idrætshallerne sjældent matcher den reelle brug.

Notatet ”Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed” bygger på besvarelser fra 290 idrætsanlæg med 500 faciliteter fordelt på 23 kommuner. I undersøgelsen af brugernes tilfredshed med landets faciliteter indgår bl.a.:

● Kapacitetsbenyttelse
● Aktivitetstyper i idrætsanlæggene
● Betydning af alder og køn

Notatet ”Organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg i Danmark” undersøger med deltagelse fra 50 kommuner bl.a. idrætsanlæggenes:

● Driftsform og styring
● Funktion og størrelse
● Ledelsesformer

Forskningsprojektet fremadrettet
De to notater er afslutningen på forskningsprojektets fase 1 og 2 og bygger på et kvantitativt undersøgelsesdesign. I projektets 3. og sidste fase vil forskerne kombinere data fra de to undersøgelser for forstå, hvorfor nogle idrætsanlæg performer bedre end andre idrætsanlæg.

På baggrund af analyserne fra de to notater udvælger forskerne 8-12 anlæg, som vil danne baggrund for en mere kvalitativ undersøgelse af idrætsanlæggene i den sidste fase af projektet.

I forskningsprojektet indgår også Lokale og Anlægsfonden og Idrættens Analyseinstituts facilitetsdatabase, som giver overblik over landet idrætsfaciliteter.

 

 

Fremtidens Idrætsfaciliteter

Fremtidens Idrætsfaciliteter er et landsdækkende forskningsprojekt, som består af flere delprojekter og har til formål at skabe mere viden om, hvad der har indflydelse på at skabe velfungerende idrætsfaciliteter.

Det er Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, der er hovedansvarligt for forskningsprojektet. 

Projektet har modtaget en donation på næsten 5 mio. kr. fra TrygFonden og 2 mio. kr. i støtte fra Lokale og Anlægsfonden. 

Se mere på projektets temaside