Logo til print

Få overblik over idrætsfaciliteterne i Danmark

Lokale og Anlægsfonden og Idrættens Analyseinstitut står sammen bag Facilitetsdabasen.dk med over 10.000 idrætsfaciliteter fordelt på 15 forskellige anlægstyper. Vi har samlet en oversigt, der supplerer databasen ved at give indblik i mere utraditionelle facilitetstyper, forsamlingshuse og aktivitetspots i naturen.

Torsdag den 19. oktober 2017.
Af: Anna Rex Wittig, faglig formidler, Lokale og Anlægsfonden

Hvor ligger det nærmeste tennisanlæg? Hvordan fordeler svømmehallerne sig i Region Syddanmark på danmarkskortet? Og hvor mange offentlige rideanlæg er der i Danmark sammenlignet med privatejede? 

Det kan www.facilitetsdatabasen.dk give svar på. Databasen er et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden og Idrættens Analyseinstitut.

Den omfattende kortlægning af landets idrætsfaciliteter skal give overblik over facilitetsområdet på et styrket grundlag og være med til skabe dialog og erfaringsudvikling mellem anlægstyper, lokalområder og idrætsudbydere. Det kan gavne projekter som eksempelvis den landsdækkende landsbyklynge-kampagne.

Over 10.000 faciliteter indgår i den nye database, som indtil videre omfatter 15 forskellige facilitetskategorier. Det er Idrættens Analyseinstitut, der står for dataindsamling af databasen, og den vil løbende blive udviklet og udvidet.

Databasen giver mulighed for at krydse og selektere data på faciliteterne efter kategorierne: Regioner/kommuner, facilitetstype samt ejer-/driftsformer.

Oversigt over faciliteter til nichesportsgrene og udeliv

For at give indblik i andre facilitetstyper end Facilitetsdatabasens 15 kategorier har Lokale og Anlægsfonden samlet en oversigt over andre udbydere, som kortlægger en række faciliteter, ruter, naturområder, spots mv., der endnu ikke indgår i Facilitetsdatabasen.

Det gælder faciliteter, anlæg og områder til mere nicheorienterede sportsgrene og aktiviteter som eksempelvis parkour- og skateparker samt støttepunkter til aktivt udeliv til lands og vands. Det er alle aktuelle fokuspunkter inden for Lokale og Anlægsfondens udviklings- og støtteområder.

Skateparks: En oversigt over 241 skateparks i hele landet.
Parkourspots: En oversigt over parkour- og freerunning spots i Danmark.
Gadeidrætspots: Et kort over spots til gadeidræt i hele landet.
Surfspots: Et kort over surfspots ved vestkysten til vandsportsaktiviteter. 
13 landmarks: Markerer ruten ”Røsnæs Rundt” med spots i naturen til udeliv.
Book en shelter: Oversigt over 18 støttepunkter til aktivt udeliv i Det Sydfynske Øhav. 
Spots i naturen: En omfattende kortlægning af en lang række spots i naturen.  
Havfriluftsliv: 7398 steder og 583 ruter på tværs af 99 forskellige friluftsaktiviteter.

Ingen af disse facilitetskortlægninger bygger på en ligeså omfattende dataindsamling, som Facilitetsdatabasen gør, men indeholder alle supplerende viden i form af facilitetstyper, spots og aktivitetsområder, som endnu ikke er omfattet af Facilitetsdatabasen.

Overblik over forsamlingshuse i Danmark
Landsforeningen Danske Forsamlingshuse har også lavet en oversigt over forsamlingshuse i Danmark

Den norske facilitetsdatabase
Uden for Danmarks grænser arbejder man også med en kortlægning af faciliteterne på fritidsområdet. Norge har netop lanceret Anleggsregisteret.no.

Til sammenligning med den danske database med næsten 11.000 faciliteter indeholder den norske facilitetsdatabase i alt 70.717 anlæg inden for både idræts, frilufts- og kulturområdet. Det gælder både eksisterende, planlagte, nedlagte og ikke realiserede anlæg.

I den norske database indgår også facilitetstyper, som ikke er omfattet i den danske facilitetsdatabase som eksempelvis hundesportsanlæg, kulturhuse, motorsportsanlæg, skateanlæg og friluftslivsfaciliteter.

Oversigt over andre landes facilitetsdatabaser:
FinlandEnglandBelgien og Holland har tre databaser: volksgezondheidenzorg, sportsgidssportsatlas