Logo til print

10 pointer om faciliteter til teenagepiger

Pigerne skal inddrages i designfasen, der skal skrues op for samværet og ned for det sportslige ambitionsniveau - og så skal der være frirum fra voksne. Det er nogle af de vigtige pointer om at skabe idrætsfaciliteter til teenagepiger, som kom frem på en workshop ved Sports Innovation Day 2017. Se alle 10 pointer i denne artikel.

Af: Anna Rex Wittig, faglig formidler, Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden og Idrættens Analyseinstitut stod den 9. oktober 2017 i spidsen for workshoppen ”Fremtidens idrætsfaciliteter for teenagepiger” ved Idan Sports Innovation Day.

Med afsæt i to konkrete cases diskuterede de knapt 35 deltagere i grupper, hvad faciliteten skal kunne for at tiltrække og engagere pigerne. Diskussionen tog bl.a. udgangspunkt i en fodboldklub med problemer med at fastholde pigerne og få dem til at bruge omklædningsrummene og manglende tiltrækning af pigerne til idrætshallerne.

10 pointer om at skabe idrætsfaciliteter til teenagepiger


1) Inddrag pigerne

Teenagepigernes behov og ønsker skal være i centrum, når man arbejder med organisering af aktiviteterne og udvikling af faciliteten – det er med til at give ejerskab. Inddrag de aktuelle brugere.

2) Piger er ikke bare piger
Teenagepiger kan ikke betragtes som én samlet gruppe og kun differentieres ud fra alder. Pigernes idrætsmotiver, sociale og kulturelle baggrund har stor betydning.

3) Fysiske rammer og organisering skal spille sammen
De fysiske rammer skal faciliteres med den rette organisering, men organiseringen skal også understøttes af gode og tilstrækkelige faciliteter.

4) Skru op for værestedet og ned for ambitionsniveauet
Idrætsforeningen skal give pigerne lyst til at hænge ud før og efter træning, hvor der er plads til at tage venner og veninder med frem for at være et sted, hvor pigerne altid skal præstere.

5) Sociale værter kan invitere pigerne ind
En anden vært end halinspektøren eller træneren kan understøtte det sociale samvær og inspirere og introducere pigerne til aktiviteter, så det ikke kun sker i sammenhæng med en sportsgren.

6) Faciliteten skal være åben og tilgængelig
Der skal være fleksibilitet i forhold til åbningstiderne, så pigerne kan benytte faciliteten, når det passer ind i deres hverdag som træningsfacilitet eller socialt mødested.

7) Faciliteten skal rumme et varieret udbud af aktiviteter
Pigerne skal have mulighed for at shoppe rundt imellem aktiviteterne. Et varieret udbud af aktiviteter gør også, at pigerne kan følges til træning, selvom de ikke dyrker samme aktivitet.

8) Omklædnings- og aktivitetsrum skal samtænkes
Bade- og omklædningsfaciliteterne samt aktivitetszonen i faciliteten skal ligge i naturlig forlængelse af hinanden, så det er oplagt at klæde om og tage bad efter træning.

9) Gør plads til frirum og voksenfrie zoner
Omklædningsrummet er et oplagt frirum for pigerne, hvor hverken forældre, trænere eller drenge må opholde sig, og hvor pigerne har plads til at dyrke deres eget intime fællesskab.

10) Sans for kvalitet og æstetik
Pigerne værdsætter lækre faciliteter, som er behagelige at opholde sig i. Tænk i elementer som spejle i omklædningsrummet, belysning som tryghedsskabende element og god rengøring.

(Foto: Kenneth Kjær/Idan)

Status på teenagepigers idrætsvaner
Med baggrund i en ny undersøgelse ”Pigers idrætsvaner” præsenterede Trygve Laub Asserhøj, analytiker hos Idrættens Analyseinstitut, den aktuelle status på teenagepigernes idrætsvaner.

Sidsel Hye-Knudsen, projektmedarbejder og ansvarlig for netværk om piger, ungdomsliv og idrætsfaciliteter i Lokale og Anlægsfonden, gav desuden indblik i Lokale og Anlægsfondens erfaringer og udfordringer med at skabe rum og rammer, der tilgodeser pigerne.

Barrierer for pigers idrætsdeltagelse

Følgende blev omtalt som barrierer for, at ikke alle teenagepiger er lige synlige i idrætsbilledet.

• Kropslig usikkerhed.
• Oplevelsen af manglende personlig forbedring.
• Ingen mellemvej i træningstilbud - enten trænes for at vinde ellers stopper man.
• Følelsen af ’at være på besøg’ eller at være fremmet i faciliteten.

Se video fra workshoppen om fremtidens idrætsfaciliteter for teenagepiger