Støtte til aktivitetspladser

Ansøgninger om støtte til aktivitetspladser kan indgå i prioriteringen af tilskud fra Lokale og Anlægsfondens særlige pulje til mindre projekter, hvis følgende kriterier er opfyldt:

  • Aktivitetspladserne er multifunktionelle, dvs. med faciliteter, der understøtter flere forskellige aktiviteter som boldspil, bevægelsesaktiviteter, friluftsaktiviteter, fitness- og fysiske træningsaktiviteter samt idrætslige lege.
  • Aktivitetspladserne appellerer til bevægelse i en bred brugergruppe på tværs af aldersskel.
  • Der er overdækkede sociale opholdsmuligheder i umiddelbar sammenhæng med aktivitetsarealerne.
  • Aktivitetspladserne og de enkelte aktivitetsmuligheder placeres åbent og frit tilgængeligt.
  • Faciliteterne kan ikke forhåndsreserveres ud over almindelig skoletid (hverdage ml. kl. 8-15).
  • Brugerne skal sikres indflydelse på aktivitetspladsernes anvendelse.
  • Aktivitetspladserne er i funktion i mindst 10 år.

 

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners