Hvad støtter Puljen ikke

Puljen støtter normalt ikke:

 • Almindelig renovering og vedligeholdelse
 • Servicefaciliteter isoleret set (køkken, depot, omklædning, bad o.lign.)
 • Lys-, lyd-, varmeanlæg og lignende
 • Påbegyndte eller færdige projekter
 • Rekvisitter, inventar, løsøre m.v.
 • Personligt ejede faciliteter
 • Projekter uden en økonomisk og juridisk ansvarlig person
 • Faciliteter hvis primære formål er undervisning
 • Faciliteter, der primært er rettet mod pasningsordninger, skoler m.v.
 • Boligformål eller lignende
 • Almindelige legepladser
 • Udendørs fitnessanlæg, med mindre de indgår som en del af en større aktivitetsplads med flere muligheder for aktiviteter, bevægelse og sociale opholdsmuligheder. 
Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners