Hvad støtter Puljen

Hvad gives der støtte til?
Nybyggeri, ud- og ombygning af klublokaler og væresteder til idræts-, kultur- og fritidsformål samt køb af mindre ejendom til dette formål. Det er dog ikke tilstrækkeligt at ombygge et klublokale eller værested, der skal også være en betragtelig kvadratmeterudvidelse. Multibaner samt tilgængelighed/handicapforhold har også mulighed for at opnå støtte i Puljen. 

Klublokaler og væresteder
Ved klublokaler og væresteder forstås rammer for sociale aktiviteter, samvær og foreningsliv, der naturligt knytter sig til en aktivitet inden for eksempelvis børne- og ungdomsaktiviteter, idræt, friluftsliv, musik, teater og dans. Der kan for eksempel være tale om klublokaler, spejderhytter, forsamlings- og kulturhuse.

Tilgængelighed og handicapforhold
Foruden støtte til projekter, der indeholder kvadratmeterudvidelser, støttes også tilgængelighedsfaciliteter som for eksempel ramper og handicaptoiletter, hvis det kan skabe adgang for nye brugergrupper. Det er en forudsætning, at faciliteten, hvortil der skabes tilgængelighed, kan defineres som et klublokale eller et værested, og det skal kunne dokumenteres, at der vil være handicappede brugere blandt de kommende brugere. Der gives dog ikke støtte til offentlige bygninger, da tilgængelighed til kommunale og andre offentlige bygninger betragtes som en offentlig opgave.

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners