Fra ansøgning til støtte i Puljen

Ansøgning til Lokale og Anlægsfonden kan kun ske elektronisk og via Fondens hjemmeside.

Det er ikke muligt at opnå støtte til projekter, hvor byggeriet er påbegyndt eller færdiggjort.

Før ansøgningen afsendes skal nedenstående dokumenter vedhæftes:

  • En finansieringsplan, der i den udstrækning, det er muligt, skal dokumenteres
  • Projektbudget baseret på indhentede tilbud
  • Senest afsluttede årsregnskab
  • Oplysning om ejerforhold
  • Vedtægter eller lignende for foreningen
  • For lejede lokaler skal en lejekontrakt eller brugsaftale, der er uopsigelig i mindst 10 år, vedlægges
  • Målfaste skitser og kvadratmeterangivelse over det, der tænkes bygget. Er det en ombygning, skal der foreligge både en skitse over eksisterende og kommende forhold

Når vi i Lokale og Anlægsfonden modtager en ansøgning, kvitterer vi med en e-mail med det samme om at ansøgningen er modtaget.

 

Senest tre arbejdsdage efter, at vi har modtaget ansøgningen, vil ansøger modtage besked om, hvad der videre skal ske i sagen.

 

Når vi har modtaget alle oplysninger i forhold til jeres projekt, kan bestyrelsen behandle jeres ansøgning. Bestyrelsen holder møde seks gange årligt. Senest tre hverdage efter mødet vil I modtage resultatet af bestyrelsens behandling af jeres ansøgning.

Tildeles projektet støtte, vil I elektronisk modtage en bevillingsskrivelse, som skal godkendes (elektronisk) af ansøger inden for en måned efter bevillingen er tildelt.

I skal påbegynde byggeriet senest 1 år efter bevillingsdatoen.

Da ingen projekter er ens, og ansøgernes udgangspunkt for at sende en ansøgning til os varierer, kan sagsbehandlingen hos os dog også variere.

Udbetaling
Udbetaling af støtte finder sted, når der foreligger underskrevet byggeregnskab med de for byggeriet nødvendige tilladelser. Byggeregnskabet skal underskrives af foreningens formand og interne revisor. Ved køb af ejendom skal der foreligge endeligt skøde. Ved leje skal der foreligge en lejekontrakt eller en brugsaftale.

Ansøgningsfrist
Der er ingen ansøgningsfrist, da Fonden foretager løbende sagsbehandling.  Der må normalt forventes en sagsbehandlingstid på op til to måneder fra ansøgningen er modtaget med de nødvendige bilag.

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners