Lydanlæg

Når det drejer sig om at anskaffe og installere lydanlæg, er der rigtig mange muligheder fra det helt simple, som kan betjenes af alle, til store komplekse systemer, der kun betjenes af folk med specialviden.

Et lydanlæg eller højtaleranlæg omtales ofte som PA-anlæg, hvor PA er en forkortelse for Public Address. Specielt anvendes udtrykket om taleanlæg på offentlige steder som fx togstationer. Anlægget består af højtalere med tilhørende forstærkere. Mikrofoner kan være med kabler. Der kan også være tale om trådløse mikrofoner, en løsning der er dyrere fordi, hver mikrofon kræver sin sender og sin modtager. Alle mikrofoner og alle andre kilder, som fx musikafspillere og lignende, kobles sammen via en mikser, dvs. et apparat med mange indgange og udgange til højtalerne. Ofte kræves noget ekstra udstyr mellem mikser og højtalere, der kan sikre klangbalance og en god fordeling, hvis der er tale om mange højtalere.

Det er vigtigt at forstå, at både højtalere og mikrofoner er specialudstyr, der skal sammensættes til formålet og ikke på nogen måde må sammenlignes med hjemmets HiFi-anlæg. Isør højtalernes retningsegenskaber er vigtige. Ofte omtales kun effektangivelsen (så og så mange watt), men den er som regel af mindre betydning i sammenligning med andre data. Dog skal man huske, at hvis anlægget skal bruges udendørs, er der brug for mere effekt, end hvis det samme anlæg anvendes indendørs. Ude forsvinder lyden ud i den blå luft, inde bliver den bevaret i rummet.

Det man ønsker at opnå ved at anvende højtaleranlæg er:
• god lydfordeling
• tilstrækkeligt lydniveau
• ingen unødvendig støj fra anlægget
• god taleforståelighed

Derfor bør man få udarbejdet kravspecifikationer, der omfatter disse krav. Hvis man efterfølgende vil kontrollere om kravene er overholdt, kan der henvises til Nordteststandarden, NT ACOU108: In situ measurements of permanently installed public address systems. Denne angiver i detaljer, hvorledes der skal måles på et lydanlæg.

Med til lydanlægget hører også teleslyngeanlægget. En teleslynge er en enkelt ledning (slyngen), der er lagt rundt i et lokale. En speciel forstærker driver slyngen med et signal, som svarer til det, der tilføres højtalerne. Har man et høreapparat med telespole (position "T" for teleslynge eller position "MT" for mikrofon+teleslynge), kan man skifte om til at høre lyden via teleslyngen, hvilket betyder, at man kan høre taleren direkte, stort set uden rumlyd.

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners