Vejledning om ekstern støj fravirksomheder 1984

Vejledning om ekstern støj fra virksomheder, 1984
er udarbejdet af Miljøstyrelsen, og heri fastlægges de støjgrænser, som en virksomhed, (et spillested er i denne sammenhæng en virksomhed), skal overholde med hensyn til støjudfoldelse over for naboerne.

Grænserne er fastlagt ud fra områdets beskaffenhed, (fx etageboligbebyggelse, parcelhusområde), samt tidspunktet på døgnet for støjudfoldelsen. Støjgrænserne skal overholdes i skel til nærmeste bebyggelse.

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners