Bygningsreglementet for 2008

Bygningsreglementet for 2008, BR 08
udarbejdes og administreres af Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). Bygningsreglementet stiller krav til kvaliteten af boligbyggeri, skoler og øvrigt institutionsbyggeri. BR 08 er således også gældende for sportshaller, multihaller, aulaer og lignende i tilknytning til skolebyggeri.

Bygningsreglementets kapitel 6: Indeklima omtaler de gældende lydkrav, som omfatter luftlydisolation, trinlydisolation, efterklangstid og støj fra tekniske installationer. Specielt skal man bemærke nye og skærpede krav til efterklangstid i institutioner.

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners