Links til hjemmesider og relevante instanser

Voetman Akustik
Jan Voetmann er medforfatter til Lokale- og Anlægsfondens pjece "Akustik og lyd der bevæger"

EBB-consult
Eddy Bøgh Brixen er medforfatter til Lokale- og Anlægsfondens pjece "Akustik og lyd der bevæger"

EWALD
Exiciting World of Acoustical Links from Denmark

Forny din hal
Henvender sig til alle, der interesserer sig for idrætsbyggeri eller står med et specifikt spørgsmål inden for dette område. Siden henvender sig bl.a. til politikere, bygherrer, planlæggere, rådgivere og ildsjæle.

Arbejdstilsynet (AT)
Den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Miljøstyrelsen/støj (MST)
Miljøstyrelsen hører under Miljøministeriet. Her finder du bl.a. BR08 (bygningsreglementet) samt metoder til beregning af støj.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) 
Uvildig forskning og rådgivning - bygge- og boligsektorens videncenter.

Nordtest
Afprøvning af permanente højtaleranlæg.

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners