Lydisolation

Lydisolation opdeles teknisk set i luftlydisolation og trinlydisolation. Luftlydisolationen beskriver bygningsdelens evne til at forhindre støj på den ene side af bygningsdelen i at gå igennem til den anden side.

Trinlydisolationen er den egenskab ved bygningskonstruktionen, som forhindere trinlyd, når man går på konstruktionen, i at trænge igennem til etagen nedenunder. Kan også iagttages i vandret retning. Trinlydisolationen er ikke kun afhængig af, hvor tung og tæt konstruktionen er, men også om der fx er udlagt et trindæmpende lag (et svømmende gulv eller et gulvtæppe) oven på selve bygningskonstruktionen.

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners