3 mio. kr. til moderniseret idrætshal i Sdr. Felding

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Onsdag den 18. juni 2014

"Det Legende Hus" bliver navnet på den moderniserede udgave af Sdr. Felding Hallen. Den slidte gamle hal bliver omdannet til et farverigt, lyst og overraskende mødested for hele byens idræts- og kulturliv. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 3 mio. kr.

Sdr Felding 1 web

I dag byder Sdr. Felding Hallen på et umoderne cafeteria, lidt triste adgangsforhold og ikke mindst et tag og omklædningsrum, der i høj grad trænger til hjælp. I stedet for en almindelig - og kedelig - renovering, har ildsjælene i Sdr. Felding valgt at tage fat på en omfattende forandring af hele hallen.

Brugerinteresse mangler der nemlig ikke blandt byens 1.500 indbyggere. Sdr. Feldings idrætsforeninger trives - bl.a. er senioridræt meget populært - og samtidig er der brug for mere plads til selvorganiseret idræt udenfor foreningerne og til eleverne fra folkeskole og efterskole. Den lokale kulturforening har solgt dens aktivitetshus, og flytter også ind i den moderniserede udgave af Sdr. Felding Hallen.

Hallen får navnet "Det Legende Hus". Selv om moderniseringen vil tage hånd om at skabe nye og tiltrækkende faciliteter for de eksisterende kendte idrætsgrene, så vil hallen, som navnet antyder, også blive et mere frit og åbent sted at samles om mere spontane og kulturelle aktiviteter. Dermed bliver huset mødestedet for alle indbyggere i den lille by - og dens opland.

Sdr Felding 2 web

Gymnastikområde, squash og spejlsal
Der kommer en ny facade, der lokker brugere og nye besøgende indenfor. Fra ankomstområdet bliver det muligt at kigge lige ind til aktiviteterne i den nye café og gymnastikområde. Der bliver åben adgang mellem det nye gymnastikområde og den eksisterende idrætshal. Langs hallens østlige side kommer der et trappeområde til træning, udstrækning og ophold. Herfra er der også adgang til fitnesslokale og spinningrum. I hallens sydlige ende etableres der to squashbaner og et motorik- og tumlerum, som også kan bruges som minidepot med redskaber til brug i hallen. I det nordøstlige hjørne kommer der en spejlsal til dans og blødere bevægelsesformer. Spejlsalen kan deles i to, så forskellige aktiviteter kan foregå samtidig.

Idrætten bliver godt supplereret af kulturlivet. Det Legende Hus får en kultursal, der skal huse en række af de funktioner, som kendes fra forsamlingshuse. Derfor etableres der også køkken og toiletter i direkte tilknytning til kultursalen.

Et aktivitetsbånd vil bevæge sig udvendigt omkring Det Legende Hus. Båndet byder på muligheder for løbere, skatere, parkourudøvere og folk, der holder af at styrketræne udendørs. 

Sdr Felding 3 web

I alt er der tale om en udvidelse af hallen på 1.236 m² og samlet et projekt på 3.813 m².

I alt koster projektet 17,350 mio. kr. at opføre. Herning Kommune støtter projektet med 8,3 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden medvirket i udviklingen af projektet og støtter det nu med 3 mio. kr. Projektet er tegnet af Årstiderne Arkitekter.

Vagn Andersen, formand for Sdr. Felding Hallen, siger om projektet:

"Med bevillingen fra Lokale og Anlægsfonden er finansieringen næsten på plads. Vi er nu rykket meget tæt på at gennemføre den vision, som alle involverede i projektet har skabt i et imponerende fællesskab. Det kæmpemæssige indsamlingsarbejde har ikke været forgæves. Det har været medvirkende til, at man i alle samarbejdskredse har haft stor respekt for Sdr. Feldings sammenhold og engagement. Vi glæder os til det videre arbejde med byggeriet."

Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

"Der bliver skabt et sted, hvor der altid sker noget. I dagtimerne vil senioridrætten og efterskoleeleverne møde hinanden på tværs af generationerne, og senere på dagen og aftenen kan hele byen mødes omkring idræt og kultur i et byggeri, der også appellerer til brugere, som ellers ikke ville komme i en almindelig idrætshal. Det bliver et fint eksempelprojekt for andre byer på Sdr Feldings størrelse."

Yderligere oplysninger
Torben Frølich, direktør, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0330 / 2129 6856
Vagn Andersen, Formand for den selvejende institution Sdr. Felding Hallen, 2463 2186

Download illustrationer i højopløsning fra Årstiderne Arkitekter

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners