Lethal til Houlkær

Pressemeddelelse fra Lokale- og Anlægsfonden
Tirsdag den 5. januar 2010


Lokale- og Anlægsfonden støtter opførelsen af en ny lethal i Houlkær. Det bliver det første projekt, hvor en lethal ikke kommer til at stå alene, men bliver sammenkoblet med en eksisterende idrætshal - og dermed lanceres lethallen som et arkitektonisk godt, funktionelt og billigt alternativ til at opføre en hel ekstra idrætshal.

Vegger lethal - houlkær mage
Billedtekst: Lethallen i Vegger, der er af samme design, som det, der vil blive benyttet til den kommende lethal i Houlkær. (DesignGroup Architects)

Idrætshallen i Houlkær er næsten altid fuldt optaget og derfor må mange af idrætsfolkene i områderne Houlkær og Overlund øst for Viborgsøerne acceptere at blive henvist til skolegymnastiksale eller andre af Viborg Kommunes idrætshaller, der ligger længere væk - og det splitter fornemmelsen af et lokalt fællesskab centreret omkring en lokal idrætshal.

Derfor har Houlkær Idrætsforening søgt Lokale- og Anlægsfonden om støtte til at opføre en af de prototyper på en uopvarmet lethal, som Lokale- og Anlægsfonden kårede som vindere af en større arkitektkonkurrence om lethaller for nogle år siden. Lethallen er tegnet af arkitektvirksomheden DesignGroup, og er på 1.200 m². Den indeholder en fuld idrætsbane på 20x40 meter og et mindre opholds- og aktivitetsområde på 8x25 meter. Lokale- og Anlægsfonden støtter projektet med 2,5 mio. kr., Viborg Kommune betaler 2 mio. kr - i alt kommer lethallen til at koste 6,5 mio. kr. at opføre.

Haller til hårde og bløde bevægelsesformer
Den nye lethal vil primært blive brugt af idrætsforeningernes voksne medlemmer. Det handler særligt om idrætsgrene, hvor det er en del af kulturen, at man løber sig varm mens man dyrker idræt. I den eksisterende hal bliver der med den nye lethal frigjort tid til de mere bløde bevægelsesformer, som typisk kræver en opvarmet hal.

Lethallen bliver ikke indrettet med bade- og omklædningsfaciliteter, det er nemlig meningen, at man fortsat vil kunne benytte den eksisterende hals faciliteter. De to haller bliver bundet sammen af en lukket korridor.

På længere sigt - og udenfor denne etape af projektet - er det meningen, at bygge om på den eksisterende hal og udvide sammenhængen mellem de to haller og udearealerne efter Fondens principper om "Den indre byfælled", hvor der bliver lagt stor vægt på sammenhæng og synergieffekter mellem forskellige idrætsaktiviteter og brugergrupper.

Formand for Houlkær IF, Henning Bruun-Schmidt, siger om projektet:

"De større fysiske rammer skaber mulighed for at udvikle Houlkær og Overlund-området for alle, det være sig børn og unge, forældre, bedsteforældre, idrætsmindede og idrætsfremmede. Med den erfaring for samvirke mellem alle parter i området, vi allerede har, bliver det nu muligt at lave et spændende møde- og aktivitetssted, som alle kan gøre brug af. Der er grund til at takke for fin bistand fra Lokale- og Anlægsfonden. Samt de lokale samarbejdsparter, Viborg Kommune, Houlkær Skole, Fritidsgården, Boligselskabet Viborg og Initiativgruppen Houlkær.
 
Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger om projektet:

"Dette er fint eksempel på, hvordan man kan løse pladsproblemerne i en eksisterende hal og samtidig tænke nyt og have fokus på arkitektonisk kvalitet og pris. Med en lethal får man både en gedigen, uopvarmet idrætshal og råd til at arbejde med mere spændende materialer og udformning."

Yderligere oplysninger
Torben Frølich, direktør, Lokale- og Anlægsfonden, 3283 0330 / 2129 6856
Henning Bruun-Schmidt, formand, Houlkær IF, 8667 4787 / 4120 1246

 

 

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners