Tre fonde støtter de første Naturrum i Danmark

Pressemeddelelse fra Lokale- og Anlægsfonden og Friluftsrådet
Torsdag den 30. april 2009

Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet og Arbejdsmarkedets Feriefond har sammen skabt konceptet 'Naturrum', hvor fondene aktivt selv medvirker til at skabe projekter til oplevelse, bevægelse og fordybelse i naturen. Det første fælles projekt realiseres i Thyborøn.

Idéen med projektet i Thyborøn er at skabe faciliteter, der trækker flere mennesker ud i naturen - og gerne de, der ellers aldrig benytter sig af den mulighed.

Naturrum Thyborøn kommer til at bestå af seks facilitetstilbud langs en rute på 3 km - Legepladsen, Bunkeren, Infokuben, Bålpladsen, Rastepladsen og Fugletårnet. Herved sætter Naturrum Thyborøn fokus på områdets særlige attraktioner: Natur, hav, fjord, fugle samt de historiske spor som bunkere fra besættelsestiden og kunstige søer.

I alt vil Naturrum Thyborøn koste 3,6 mio. kr. at etablere, fordelt på 1,55 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond, 615.000 kr. fra Friluftsrådet og 550.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden samt projektets egenfinansiering.

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger om projektet:

'Projektet viser, hvordan tre fonde kan gå aktivt sammen om at skabe et projekt i stedet for at sidde og vente på, at den rigtige ansøgning dukker op. Naturrum Thyborøn satser på at tiltrække nye brugere til naturen ved at tilbyde både bevægelse og oplevelse, men er samtidig rettet mod lokalbefolkningen med tilbuddet om et nyt stisystem. Samtidig er aktiveringen af en tilsandet bunker fra besættelsestiden en bemærkelsesværdig kobling mellem den lokale historie i Thyborøn og de særlige elementer, der findes i naturen i området'.

De tre fonde indledte det usædvanlige samarbejde i 2007 med det formål at øge danskernes interesse for naturen og de oplevelser, den byder på. Naturrum-projekter handler om formidling af viden om både natur og kultur med etablering af spændende nye faciliteter, der kan inspirere til flere friluftsaktiviteter.

Om Naturrums-konceptet siger Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet:

'En af kongstankerne bag konceptet er at højne standarden for ubemandede faciliteter og ubemandet formidling i naturen. Naturrum-projekterne imødekommer de øgede krav, der er fra brugernes side til æstetik, komfort og ikke mindst til helhedsoplevelsen. Derved får vi skabt en øget tilgængelighed til naturen for en bredere brugerskare'.

Der er flere projekter på vej. De tre fonde har også i alt  bevilget knap 1,7 mio. kr. til 'Skovsnogen' i Døvling Meldgård ved Karstofte i Herning Kommune. Projektets hovedattraktion bliver en 22 meter lang skovsnog, som opfordrer til udforskning og bevægelse for både børn og voksne.

Arbejdsmarkedets Feriefond og Friluftsrådet har netop bevilget hhv. 1,8 mio. kr. og 855.500 kr. til et sammenhængende Naturrum-projekt på tværs af de tre kommuner i Præstø Fjord. Her skaber et lille fyrtårn, en gammel slæbepram og skydeskjul og -tårne rammerne til spændende nye friluftsfaciliteter. Projektet består i sin helhed af 11 unikke lokaliteter, som bindes sammen bl.a. gennem en fælles formidlingsstrategi.

Yderligere oplysninger
Torben Frølich, direktør, Lokale- og Anlægsfonden, 3283 0330 / 2129 6856
Jan Eriksen, direktør, Friluftsrådet, 3328 0404 / 3379 0079
Gert Olsen, fuldmægtig, Arbejdsmarkedets Feriefond, 3348 7007 / 3348 7000

Læs mere
www.naturrum.dk

 

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners