Springere og sangere samles i Møldrup Multihus

Pressemeddelelse fra Lokale- og Anlægsfonden
Mandag den 21. december 2009

Gymnaster og korsangere er blandt dem, der vil finde sammen om brugen af det kommende multihus i Møldrup. Det sker, når Møldrup Hallen bliver udvidet til multihus og samtidig overtager aktiviteterne fra byens gamle kulturhus.

Brugerne af det nye multihus bliver en usædvanligt bred skare fra idrætsforeningerne, kulturens verden og ungdomsklubben. Mere end 35 foreninger og interessegrupper samt en række selvorganiserede uden for foreningerne har været med til at udforme indholdet af det kommende multihus, der kommer til at rumme helt nye faciliteter til idræt, kultur og børn og unge.

Den eksisterende idrætshal i Møldrup fra 1972 bliver udvidet med en tilbygning på 1.622 m². Tilbygningen bliver placeret parallelt med idrætshallen og kobles sammen ved at åbne den ene langside af idrætshallen. I tilbygningen etableres en sal på 370 m², scenerum, køkken og plads til ungdomsklubben. Som en særlig tilføjelse til mulighederne for byens mange gymnaster anlægges der en springgrav i den nye sal i tilbygningen. Multihuset får også plads til café og forskellige væresteder for byens borgere.

Bemærkelsesværdig lokal indsamling
Når aktiviteterne i Møldrups kulturhus flytter over i det nye multihus, skabes et spændende samlingssted for hele byen, hvor idrætsfolk, amatørskuespillere og korsangere sammen med ungdomsklubben vil sørge for, at byen får et hus, hvor der er liv fra morgen til aften.

Arkitekterne fra de to tegnestuer CEBRA og ØA Plan har skabt et hus med godt indfald af dagslys i både den gamle idrætshal og den nye tilbygning. Arkitekterne har i høj grad lagt vægt på at skabe et multihus med et åbent og imødekommende udtryk.

Ved en bemærkelsesværdig lokal indsats er det lykkedes borgerne i Møldrup og omegn at indsamle 2,8 mio. kr. til multihuset. Lokale- og Anlægsfonden støtter med 3,5 mio. kr. og Viborg Kommune med 3,6 mio. kr.

Skateramper og streetbasket
Som et fint bevis på hvor mange muligheder der er i det nye multihus, er der også lagt væk på at give streetkulturen nye muligheder i Møldrup. På arealerne udenom multihuset vil man inden længe finde anlæg til skateboard på ramper, streetbasket og streethockey. Derudover bliver der anlagt en tennisbane og et nærliggende skovområde vil være et godt sted at opholde sig for byens spejdere.

Peter G. Christiansen fra arbejdsgruppen bag det nye multihus siger om projektet:
"For fem år siden tog Møldrup Lokalråd, forskellige borgergrupper og idrætshallens bestyrelse initiativ til at skabe et helt nyt multihus, der kunne rumme hele byens fritidsliv. Initiativet kan inden længe realiseres til et multihus, der netop bliver i stand til at favne alle de mange sider af Møldrups store og varierede idræts- og kulturliv."

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger om projektet:
"Multihuset i Møldrup bliver et flot eksempel på, hvordan man kan få kultur og idræt til at flytte sammen til gavn for både idrætslivet og kulturen i en lille by. Borgerne i Møldrup fortjener ros for så ihærdigt og dygtigt at have samlet næsten 3 mio. kr. sammen til projektet og samtidig være villige til at stå bag et anderledes og fremsynet multihus med plads til alle - både inde i huset og på arealerne omkring det."

Yderligere oplysninger
Torben Frølich, direktør, Lokale- og Anlægsfonden, 3283 0330 / 2129 6856
Peter G. Christiansen, arbejdsgruppen, Møldrup Multihus, 8669 1893 / 2324 6893

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners