4 mio. kr. til landsbyhus i Gyrstinge

Pressemeddelelse fra Lokale- og Anlægsfonden
Tirsdag den 21. april 2009

Lokale- og Anlægsfonden har bevilget 4 mio. kr. til et landsbyhus i Gyrstinge nær Ringsted. Det bliver Fondens første bud på et egentligt landsbyhus som lokalt samlingssted for idræt, kultur og sociale aktiviteter.

Landsbyhuset kan blive et begreb, som vi vil forbinde på linje med gadekæret og forsamlingshuset, når tankerne falder på det sociale liv i en lille by ude på landet. I moderne tider er gadekæret ikke længere et samlingssted, og mange forsamlingshuse er lukket. De sociale aktiviteter er flyttet til større byer, selv om landsbyens indbyggere er blevet boende. Men den udvikling kan ændres ved at opføre et landsbyhus.

De to nabolandsbyer Gyrstinge og Ørslevvester med i alt 800 indbyggere har siden 1990 arbejdet på at få opført et landsbyhus i Gyrstinge. Et hus, der som navnet antyder, er mere end en idrætshal eller et forsamlingshus. Fonden Landsbyhuset, hvis bestyrelse består af repræsentanter fra skolen og de lokale foreninger, har fostret planerne om at skabe et samlingssted, hvor man ved, at der altid sker noget. Et sted, hvor man kan søge hen og træffe venner og naboer. Med bevillingen på 4 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden er landsbyhuset tæt på at blive realiseret.

Landsbyhuset bliver fleksibelt indrettet på ca. 1.500 m². Det vil rumme en multihal med mobil scene til teaterforestillinger, forsamlingslokale, der også kan bruges til dans, yoga og filmforevisning. Der bliver plads til fitnessrum, legeområde, mødelokaler og kontorfællesskaber, café samt mulighed for overnatning for festdeltagere og cykelturister, der kan bruge landsbyhuset som base for ture rundt i områdets smukke natur med skove og søer.

Arkitektonisk er der arbejdet med lysindfald gennem et transparent, matteret materiale i gavlene og indgangen. Om aftenen vil de matterede felter lyse op i omgivelserne omkring landsbyhuset og fremhæve bygningen. Der bliver taget hensyn til miljø og klima, da landsbyhuset tænkes opført med et jordvarmeanlæg, der kan dække husets forbrug af varme og varmt vand.

Landsbyhuset vil blive centeret i en aktiv og tiltrækkende landsby, der med et spændende lokalt liv er attraktiv at bosætte sig i. I alt vil det koste ca. 17 mio. kr. at opføre landsbyhuset. Lokalsamfundet bidrager selv til finansieringen med 4 mio. kr. Heraf er næsten halvdelen indsamlede midler, mens resten stammer fra lån og salg af byens udtjente forsamlingshus. Ringsted Kommune bidrager med 5,6 mio. kr.

'Det er næsten 20 år siden, vi startede arbejdet med at samle ind til at opføre et fælles landsbyhus for Gyrstinge og Ørslevvester. Dengang var skolen i Gyrstinge lukningstruet, og vi følte, at vi måtte gøre noget for at fastholde det lokale liv i området. Med bevillingen fra Lokale- og Anlægsfonden er vi nu endelig meget tæt på målet om at få et landsbyhus med et bredt perspektiv på idræt, kultur og sociale aktiviteter', fortæller Jens Andersen, der er formand for Fonden Landsbyhuset.

Torben Frølich, Lokale- og Anlægsfondens direktør, siger om landsbyhuset:

'Det er Fondens første bud på et landsbyhus, der kan rumme alle behov for idræt og kulturelle aktiviteter i små lokalsamfund. Landsbyhuset i Gyrstinge er et fremsynet projekt, der samler en lang række idrætsgrene, ikke kun boldsport, og har stor fokus på kultur og sociale aktiviteter'.

Yderligere oplysninger
Torben Frølich, direktør, Lokale- og Anlægsfonden, 3283 0330 / 2129 6856
Jens Andersen, formand, Fonden Landsbyhuset, 5784 5526 / 2966 7602

 

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners